21.06.2018 Справка о соискателе ученого звания ассоциированный профессор (доцента) по специальности 12.00.00 – «Юриспруденция».

Согласно Правилам присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор), утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 128, (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2016 г.),Ученый совет Костанайской...

21.06.2018 ПЕРВЫЙ РАЗ НА ПОЛИГОН

12 и 13 июня курсанты 1 курса Костанайской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан впервые совершили выезд на учебно-тренировочный полигон для полицейских, где смогли впервые попробовать себя в качестве стрелков. Курсанты выезжали  группами по...

20.06.2018 Еңбекті елеген ел жақсы

17 маусымда Қостанай қаласындағы Тобылдың жағасында орналасқан «Тәуелсіздіктің 25 жылдығы» саябағында татар-башқұрт халқының ежелден келе жатқан ұлы мерекесі – «Сабантой» аталып өтті. Академияның 302 және 308 оқу топтарының курсанттары демалыс күні осы іс-шараға барып...

20.06.2018 Астананың 20 жылдығына арналған Еркін күрестен жарыс

Еуразия жүрегінде Астана, Кеше ғана бой көтерген жас қала. Бүгінде сөзін сөйлеп әлемге Үлгі болып тұрғой әне баршаға.   Қазағымның ел ордасы – Астана, Барлығына тіреу болған бас қала. Көз тартатын кейібіңе қызығып, Ғаламтордан...

20.06.2018 СОҢҒЫ ҚОҢЫРАУ!

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының «6М030300 – Құқық қорғау қызметі»  мамандығы бойынша ғылыми және педагогикалық магистратураның 2016 жылғы қабылданған магистранттары, 2018 жылғы      16 маусымда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы...

19.06.2018 1 курс магистранттарының ғылыми-зерттеу жұмысы басталды

Жоғары оқу орныннан кейінгі білім беру институты магистратурасында білім алып жатқан 1 курс магистранттарының академиялық жоспарға, Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына (1-бөлім. Магистратура) сәйкес магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмысы өткізіліп жатыр....

18.06.2018 Білмегенді сұрап үйренген — ғалым, арланып сұрамаған-өзіне залым!

Курсанттардыңжыл бойы алған білімдерін, тәрбиелік іс-шараларын қорытындылайтын уақытта жетті. Тәрбиемен білімді ұштастыра келе, алдағы емтиханға сәттілік тілей отыра кураторлық сабақ аясында 302,308 топ курсанттарына санаға сана, ақылға ақыл қосатын бір аңыз – әңгімені айтуды...

16.06.2018 ЯРКИЙ И ТОРЖЕСТВЕННЫЙ АККОРД

Незаметно пролетели короткие, но незабываемые годы. Позади тревоги, связанные с итоговой государственной аттестацией. И в день получения дипломов выпускники испытывают только радостное волнение. Для семи выпускников-отличников Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева...

15.06.2018 ҚҚАҚжК  кафедрасы оқу дала лагерінде

Мамыр айының 28 – і мен Маусымның 16 – ы аралығына жоспарланған оқу дала лагерінде Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының 3 – курс курсанттары 3 – лекке бөлініп апта...