ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІМЕН АЛҒАШҚЫ КӘСІБИ ДАЙЫНДЫҚ КУРСТАРЫНДА САБАҚ ӨТКІЗУ

Қостанай облысы бойынша Полиция департаментінің жедел-криминалистикалық және тергеу басқармаларының қызметкерлері  2019 жылғы 5-7 қарашасында  ІІО үшін кадрлар дайындау ынтымақтастығы шеңберінде алғашқы кәсіби дайындық курстарының (ІІО патрульдік полициясының болашақ инспекторлары) тағылымдамадан өтушілері үшін жол-көлік оқиғаларының орындарын тіркеу және жұмысты ұйымдастыру тақырыбында сабақтар өткізді. Сабақ барысында хаттамада жол-көлік оқиғаларының орнын бекіту, сызбаларды суреттеу және арнайы техникалық тіркеу құралдарын қолдану ерекшеліктеріне баса назар аударылды.

Қылмыстық процесс және криминалистикалық кафедрасы

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ СОТРУДНИКАМИ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ НА КУРСАХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

В рамках сотрудничества подготовки кадров для ОВД 5-7 ноября 2019 года сотрудниками оперативно-криминалистического и следственного управлений Департамента полиции по Костанайской области проведены занятия на тему организации работы и фиксации мест дорожно-транспортных происшествий для стажеров курсов первоначальной профессиональной подготовки (будущих инспекторов патрульной полиции ОВД). В ходе проведения занятий сделан акцент на особенности фиксации мест дорожно-транспортных происшествий в протоколе, зарисовке схем и применения специальных технических средств фиксации.

Кафедра уголовного процесса и криминалистики