Қазақстан Республикасы ІІМ қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемесіндегі проблемалары мен дамыту перспективалары.

Демалыс күндері Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ғылыми және педагогикалық магистратураның 2 курс магистранты бұрын Маңғыстау облысы бойынша ҚАЖД жедел бөлімшелерінде қызмет атқарған әділет майоры Г. Чутабековпен, Маңғыстау облысы бойынша ҚАЖД-ның шұғыл тобымен «Қауіпсіздігі ең  төмен мекемелердің жедел бөлімшелерінің қызметін жетілдіру» тақырыбы бойынша семинар-кеңес өткізілді.

09_01_1

Осы семинар-кеңесте Қазақстан Республикасының ІІМ қылмыстық -атқару жүйесінің мекемелерінде жазасын өтеп жатқан сотталғандармен жасалып жатқан қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау және ашудың сұрақтары талқыланды.

09_01_2

Маңғыстау облысы бойынша ҚАЖД мекемелерінің жедел қызметкерлері маңызды мәселесі бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуден жалтарған тұлғаларды іздеудегі тәжірибелерімен бөлісті. Осы кездесудің нәтижелері бойынша бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуден жалтарған тұлғаларды іздеу іс шараларын ұйымдастыру және іздеу бойынша әдістемелік ұсынымдарын әзірлеуді шешілді.

09_01_3

Сол күні Маңғыстау облысы бойынша ҚАЖД-ның ГМ-172/8 мекемесінде  магистрантпен  «Қазақстан Республикасы ІІМ қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемесіндегі проблемалары мен дамыту перспективалары» тақырыбы бойынша мекеме қызметкерлерімен кездесу өткізілді. Сондай-ақ, магистрант жеке құрам арасында сауалнама жүргізіп, онда мекеме қызметкерлері қауіпсіздігі барынша төмен мекеменің алдағы уақыттағы даму бағыттары мен орын алатын проблемаларын шешу жөніндегі өздерінің көзқарастарымен бөлісті. Семинар-кеңесте бас бостандығынан айыру түріндегі жазаларды орындайтын ҚАЖ мекемелерінен қауіпсіздігі барынша төмен мекемені бас бостандығынан шектеу түріндегі қылмыстық жазаларды орындайтын мекемеге реформалау, сонымен қатар оны пробация қызметінің ведомствосына беру туралы идеялар талқыланды.

 

 

ЖООКББИ бастығы

полиция майоры Г. Кужабаева

Проблемы и перспективы развития учреждений минимальной безопасности уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан.

 В  каникулярные дни магистрант 2 курса научной и педагогической магистратуры Костанайской Академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, ранее работавший в оперативных подразделениях ДУИС по Мангистауской области майор юстиции Чутабеков Г.З. совместно с оперативной группой ДУИС по Мангистауской области провели семинар-совещание на тему «Совершенствование деятельности оперативных подразделений учреждении минимальной безопасности».

На данном семинаре-совещании обсуждались вопросы профилактики, выявления и раскрытия уголовных правонарушений совершаемыми осужденными, отбывающими наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан.

Сотрудники оперативных подразделений учреждений ДУИС по Мангистауской области поделились опытом работы по насущной проблеме розыска лиц совершивших уклонения от отбывания наказания в виде лишения свободы. По результатам данной встречи было принято решение разработать методические рекомендации по организации и розыску осужденных совершивших уклонение от отбывания наказания.

В этот же день на базе учреждения ГМ-172/8 ДУИС по Мангистауской области магистрантом была проведена встреча на тему «Проблемы и перспективы развития учреждений минимальной безопасности уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан», проведено анкетирование, где сотрудники учреждения поделились своим мнением и видением дальнейших перспектив развития и решения имеющихся проблем в деятельности учреждений минимальной безопасности.

На встрече прозвучала идея реформирования учреждения минимальной безопасности из учреждения УИС исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы в учреждение исполняющих наказание в виде ограничения свободы, а также передачи её под ведомство служб пробации.

             Начальник ИПО

             майор полиции  Г. Кужабаева