АҚПАРАТ 2, 3 және 4 курс курсанттарымен қосымша тәжірибеден өткендері туралы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы курсанттарына тәжірибелік бағытта білім беру қағидасын іске асыру, Қазақстан Республикасы ІІМ Қостанай облысының ішкі істер Департаменті мен Қазақстан Республикасы ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті Қостанай облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментіне тәжірибелік көмек көрсету мақсатында, сондай-ақ білім беру үдерісін Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдары мен құқық қорғау органдарының өзара іс-қимылының оң тәжірибесін енгізу үшін 2017жылдың 2 қазанынан бастап бірлескен бұйрық негізінде ішкі істер органдарының аумақтық бөліністеріне 2, 3 және 4 курс курсанттарының қосымша тәжірибеден өтуі жаңғырылды.

Курсанттардың қосымша тәжірибеден өту барысында жол патрульдік полиция және жергілікті полиция қызметінің учаскелік полиция инспекторларымен бірлесе отырып Қостанай қаласының аумағында қоғамдық қауіпсіздікті қорғауды қамтамасыз етуге қатысады, жергілікті полиция қызметінің қызметтік құжаттамасын іске асыру бойынша қажетті дағдылар алады, сондай-ақ Қостанай облысы бойынша ҚАЖД пробация қызметінің ұйымдастыру қызметімен танысады.

ӘҚ және ӘҚ кафедрасының оқытушысы

полиция капитаны Жұмашев М

полиция аға лейтенанты Мұрат А

ИНФОРМАЦИЯ

о прохождении дополнительной практики курсантами 2, 3 и 4 курсов.

В целях реализации принципа практической направленности обучения курсантов Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева и оказания практической помощи ДВД Костанайской области и ДУИС по Костанайской области, а также внедрения в образовательный процесс положительного опыта взаимодействия образовательных учреждений Республики Казахстан и правоохранительных органов, со 2 октября 2017 года на основании совместного приказа возобновлено прохождение курсантами 2, 3 и 4 курсов дополнительной практики в территориальных подразделениях органов внутренних дел.

В ходе прохождения дополнительной практики курсанты  совместно с сотрудниками дорожно-патрульной полиции и участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы принимают участие в охране общественного порядка на территории города Костаная, получают соответствующие навыки по ведению служебной документации местной полицейской службы, а также ознакамливаются с организацией деятельности службы пробации ДУИС по Костанайской области.