Ведомствоаралық топтың Оңтүстік Корея еліне іссапары

 Ағымдағы жылғы 1 сәуірден 6 сәуірге дейінгі аралықта ведомствоаралық тобы келесі құрамда:

Президенттің әкімшілігінен: Мемлекеттік хатшысының хатшылық меңгерушісі С.А.Ахмет пен жанұялық-демографиялық саясат және әйелдер жұмысы бойынша Ұлттық комиссия хатшысы Е.Т.Райганиев;

Бас прокуратура – құқық қорғау органдары Академиясының халықаралық ынтымақтастық басқарма бастығы Г.Н.Шайхина;

Ішкі істер министрлігі — Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының бастығы полиция генерал-майоры М.А. Қызылов,Тергеу департаментінің басқарма бастығы
М.Ж.Кожаева және Әкімшілік полиция комитеті басқармасының бастығы А.К.Милюк;

Қазақстандағы БҰҰДБ өкілеттігінің қолдауымен жобалар менеджері Г.К.Тулесбаевамен Оңтүстік Корея Республикасына гендерлік зомбылық мәселелерін шешу мақсатында серіктестікті дамыту сұрақтары бойынша ресми түрде іссапар жүзеге асырылды.

Таныстырмалы сапар барысында адам құқығы бойынша Кореяның Ұлттық Комиссиясы, Кореяның ұлттық полиция агенттігі, Кореяның ұлттық полиция университетінің, Асан қ. полицейлік учаскесінің өкілдерімен кездесу болды.

Гендерлік зорлық-зомбылық мәселелері бойынша Даму Мақсатындағы Қазақстан Республикасымен Серіктестік бағдарламасы туралы қысқаша анықтама

Даму мақсатындағы Серіктестік БҰҰДБ (USPC) кеңсесінің даму    саясаты Сеул орталығының негізгі бағдарламасы болып табылады.  БҰҰДБ кеңселерінің желісі арқылы бүкіл әлем бойынша жұмыс істеудің инновациялық әдістерін және білімдерін беруді дамыту және енгізу мәселелері бойынша Корея тәжірибесімен басқа елдерді таныстыруға бағытталған.

2017 жылдың соңында инклюзивті қоғамның және Тұрақты Даму Мақсаттары (ТДМ) жетістігіндегі гендерлік зорлық-зомбылықтың маңызын тану ретінде USPC Даму Мақсатындағы Серіктестік бағдарламасының жаңа тақырыбы гендерлік зорлық-зомбылықты (Gender-basedViolence — GBV) таңдады. Мүдделілік туралы білдіру жиынынан кейін Қазақстан 2017-2018 жылдар аралығында  Серіктестік бағдарламасының төрт серіктестерінің бірі ретінде таңдап алынды.

Даму мақсатындағы Серіктестік саясатты дамыту Сеул орталығының ықпалымен жәрдем көрсетілетін  ел ішінде тәжірибе алмасу және іс-шаралар сериясы, сонымен қатар жаһандық және өңірлік  БҰҰДБ қызметкерлері арқылы Корея мен Қазақстандағы гендерлік зорлық-зомбылық аясындағы саясатты әзірлеушілер мен сарапшылар арасында үшжақты ынтымақтастықты құруға және толықтыруға бағытталған.

Серіктестіктер құрамы:

Даму мақсатындағы серіктестік білім мен тәжірибені серпінді алмасуымен көпжақты серіктестікке көзделген. Корея жақтан серіктестіктер Корей ұлттық полиция агенттігі, Корей ұлттық полиция университеті, Тергеу полиция академиясы, Гендерлік теңдік және отбасы Министрлігі, Шетелдік істер Министрлігі болып табылады. Қазақстан жағынан серіктестіктер ішкі істер Министрлігін, әділет Министрлігін, әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияны, Қазақстандағы БҰҰДБ қамтиды.
В период с 1 по 6 апреля т.г. межведомственной группой в составе представителей:

Администрации Президента – Заведующих Секретариатом Государственного секретаря Ахмет С.А. и секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики Райганиевым Е.Т.;

Генеральной прокуратуры – начальника управления международного сотрудничества Академии правоохранительных органов Шайхиной Г.Н.

Министерства внутренних дел – начальников Костанайской академии МВД генерал-майора полиции Кызылова М.А., управлений Следственного Департамента Кожаева М.Ж. и Комитета административной полиции Милюк А.К.

при поддержке представительства ПРООН в Казахстане в лице менеджера проектов Тулесбаевой Г.К. осуществлен визит в Республику Южная Корея по вопросам развития партнерства в целях решения проблем гендерного насилия.

В ходе ознакомительного визита состоялись встречи с представителями Национальной Комиссии Кореи по правам человека, Корейским национальным агентством полиции, Корейским национальным университетом полиции, полицейского участка г. Асан.

Краткая справка о программе Партнерства с Казахстаном в Целях Развития по вопросам гендерного насилия

Партнерство в Целях Развития является основной программой Сеулского Центра развития политики офиса ПРООН (USPC), которая направлена на знакомство других стран с опытом Кореи по вопросам развития и внедрения инновационных методов работы и передачу знаний по всему миру через сеть офисов ПРООН.

В конце 2017 г. USPC выбрал гендерное насилие (Gender-basedViolence — GBV) новой темой программы Партнерства в Целях Развития в качестве признания ее важности в достижении инклюзивного общества и Целей Устойчивого Развития (ЦУР). После сбора выражений о заинтересованности Казахстан был отобран в качестве одного из четырех партнеров программы Партнерства на период 2017-2018 гг.

Партнерство в Целях Развития направлено на создание и углубление трехстороннего сотрудничества среди разработчиков политики и экспертов в сфере гендерного насилия из Кореи и Казахстана, посредством обмена опытом и серии мероприятий внутри страны при содействии Сеулского Центра Развития Политики, ПРООН в Казахстане, а также сотрудников ПРООН на глобальном и региональном уровне.

Состав партнеров:

Партнерство в Целях Развития нацелено на многостороннее партнерство с динамичным обменом знаний и опыта. Партнерами из Кореи являются Корейское Национальное Агентство Полиции, Корейский Национальный Университет Полиции, Полицейскую Академию Расследований, Министерство Гендерного Равенства и Семьи, Министерство Иностранных Дел. Партнеры из Казахстана включают Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике, ПРООН в Казахстане.

Жоспарлау және үйлестіру бөлімі