ОНЛАЙН ДӘРІС: ҚОСТАНАЙ-БАРНАУЛ

2018 жылдың 4 желтоқсанында Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы мен Ресей Федерациясы Барнауыл заң институтының профессорлық-оқытушылық құрамы және күндізгі оқыту факультетінің 4 курс курсанттары арасында қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының доценті полиция полковнигі Б.К. Курманғалиевпен: « Сотқа дейінгі тергеп тексерудің жалпы шарттары. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы» тақырыбында бейне конференциялық байланыс режимінде дәріс сабағы өткізілді. Сабақ барысында оқытушы курсанттарға анықтау органдары қызметінің қызметкерлері және алдын ала тергеу бойынша келіп түскен шағым бойынша әрекеттері, қылмыстық құқық бұзушылық туралы хаттар, тіркеу тәртібі туралы түсіндіріп өтті. Жаңадан қабылданған қылмыстық процестік кодекс бойынша Ресей Федерациясында сотқа дейінгі тергеп тексеру ерекшеліктерін айтып, дәріс қызын талқылану нәтижелерімен аяқталды. Сотқа дейінгі тергеп тексерудің басталуы туралы да тәжірибе алмасты. Дәріс аяқталуына байланысты Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы арасындағы  құқық жүргізу  тәжірибесі жөнінде сұрақтар талқыланды.

Қылмыстық процесс  және криминалистика

кафедрасының доценті

полиция полковнигі

Б.К.Курмангалиев

 

ОНЛАЙН ЛЕКЦИЯ: КОСТАНАЙ-БАРНАУЛ

4 декабря 2018 года доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, полковником полиции Курмангалиевым Бахитжаном Кушмуратовичем было проведено лекционное занятие в режиме видеоконференцсвязи для профессорско-преподавательского состава и курсантов 4 курса факультета очного обучения Барнаульского юридического института МВД Российской Федерации на тему: «Общие условия производства досудебного расследования. Начало досудебного расследования». В ходе занятия лектор разъяснил курсантам о деятельности органов дознания и предварительного следствия после получения заявления, сообщения об уголовном правонарушении, порядок регистрации. Начало досудебного расследования. По окончании лекции были обсуждены вопросы правоприменительной практики в Республике Казахстан и Российской Федерации.

Доцент  кафедры

уголовного процесса и криминалистики

полковник полиции

Курмангалиев Б.К.