«Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік қызмет» пәні бойынша сабағына «Қостанай қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ қызметкерін қатыстыру

2019 жылғы 08 ақпанында «Ішкі істер органдарында әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру» кафедрасы «Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік қызмет» пәні бойынша 214, 213, 314, 313 топтарына кәсіби деңгейін арттыру мақсатында кафедра жоспарында көзделген тәжірибелі қызметкердің қатысуы ұйымдастырылды. «Қостанай қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ жетекшісінің орынбасары Любовь Германовна Швыдко, қиын өмірлік жағдайдағы жеке тұлғаларға және отбасыларға әлеуметтік көмек көрсету бойынша бағынысты мекемелердің ерекшеліктерін және қызмет бағдарларын түсіндірді.
Халықты жұмыспен қамтуды және әлеуметтік қорғауды, халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек ұйымдастыруды, халықты әлеуметтік қорғау саласындағы жергілікті атқарушы органдармен ұсынылатын мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын жүзеге асыруы, азаматтардың құқықтары мен олардың мүдделерін қорғауды, қолданыстағы заңнамамен қарастырылған мемлекеттік кепілдемелерді іске асыру бойынша мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру әлеуметтік қорғау «Қостанай қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басты міндеті болып табылады. Кездесу барысында «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқитын курсанттар қызықтырған сұрақтарға толық жауап алды. Әлеуметтік жұмыста кәсіби қарым-қатынас әлеуметтік қызметкерлерді оқыту жүйесінде маңызды орын алады, олардың кәсіби біліктілігін қалыптастыруда үлкен маңызға ие.

«ІІО-да әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру»
кафедрасының оқытушысы

полиция капитаны А.А. Бабич

Привлечение сотрудника ГУ «Отдела занятости и социальных программ акимата города Костанай» к проведению занятия по дисциплине «Социальные услуги в социальной работе»

08.02.2019 года кафедрой «Организации социальной работы в ОВД» по дисциплине «Социальные услуги в социальной работе» для курсантов 214, 213, 314, 313 учебных групп в целях повышения профессионального уровня было организовано предусмотренное планом кафедры привлечение практического работника. Заместитель руководителя ГУ «Отдела занятости и социальных программ акимата города Костанай» Швыдко Любовь Германовна, объяснила специфику и направления деятельности подведомственных учреждений по оказанию социальной помощи лицам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Реализация государственных программ содействию занятости и социальной защиты населения, организация социальной помощи отдельным категориям граждан, реализация стандартов оказания государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами в сфере социальной защиты населения, защита прав граждан и их интересов, государственных гарантий, предусмотренных действующим законодательством по вопросам занятости и социальной защиты являются основными задачами государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная». Курсанты учебных групп, обучающиеся по специальности «Социальная работа», в ходе проведения встречи, получили исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. Профессиональное взаимодействие в социальной работе занимает важное место в системе подготовки социальных работников, имеет большое значение в формировании их профессиональной компетентности.

Преподаватель кафедры

«Организации социальной работы в ОВД»

капитан полиции Бабич А.А.