Ішкі істер органдарында әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасының авторлық ұжымының кезекті отырысы.

2019 жылдың 6 наурызында ішкі істер органдарында әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасының авторлық ұжымының «Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамсыздандыру» ізденістік зерттеу тақырыбында кезекті отырысы болып өтті.

Зерттеу жетекшісі – кафедра бастығы полиция полковнигі Н.А. Тулкинбаев барлық авторлық ұжым мүшелерін  талқыланған сұрақтар бойынша таныстырып және кафедраның перспективті ғылыми жоспары жайында айтып өтті.

Отырыс барысында халықаралық ғылыми практикалық конференция жинақтарына оқытушылардың ғылыми мақалалар дайындауы, сонымен қатар курсанттардың халықаралық және республикалық конференцияларға қатысуы туралы жоспарлы сұрақтар қарастырылды.

Авторлық ұжым отырысында «Әлеуметтік қызметкердің іс-әрекетіндегі коммуникативті технологиялары» тақырыбындағы тілдер кафедрасы мен ішкі істер органдарында әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасының бірлескен отырысына басты назар аударылды.

Кафедраның авторлық ұжым отырысы конструктивтік формада өтті, нәтижесі бойынша қанағаттанарлық деп танылды.

Ішкі істер органдарында әлеуметтік

жұмысты ұйымдастыру кафедрасы

бастығының орынбасары

полиция полковнигі Конвисарь А.А.

 

 

Очередное заседание авторского коллектива кафедры организации социальной работы в органах внутренних дел

6 марта 2019 года состоялось очередное заседание авторского коллектива кафедры организации социальной работы в органах внутренних дел по теме поискового исследования «Правовое обеспечение социальной работы».

Руководитель исследования – начальник кафедры полковник полиции Тулкинбаев Н.А. ознакомил всех членов авторского коллектива с вопросами, которые вынесены на обсуждение и рассказал о перспективных научных планах кафедры.

На заседании авторского коллектива были рассмотрены плановые вопросы, касающиеся участия курсантов в межународых и республиканских конференциях, а также подготовки научных статей преподавателями кафедры для опубликования в сборниках международных научно-практических конференциях.

Большое внимание на заседании авторского коллектива было уделено вопросу совместного заседания кафедры организации социальной работы в органах внутренних дел и кафедры языков по теме «Коммуникативные технологии в днятельности социального работника».

Заседание авторского коллектива кафедры прошло в конструктивной форме, результаты признаны удовлетворительными.

Заместитель начальника кафедры

организации социальной работы

в органах внутренних дел,

подполковник полиции Конвисарь А.А.