Милиция генерал-лейтенанты Шырақбек Қабылбайұлы Қабылбаев туғанына 111-жыл толуына байланысты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының курсанттарымен кездесу.

Тірі өледі, жер қойнауы жатағы

Із қалады, болса жақсы атағы

Жүсіп Баласағұн

2019 жылдың 9 наурызында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясында Шырақбек Қабылбаевтың туғанына 111 жыл толуына байланысты 108, 204, 308 оқу топтарының кураторларымен бірге мұражайда экскурсия жүргізілді. Ондағы курсанттар, Қарқаралының №3 Абралы аулында (бұрынғы Семей губерниясы) 1908 жылы 8 наурызда дүниеге келген милиция генерал-лейтенанты Қабылбаев Шырақбек Қабылбаевичтың өмірбаяндық деректерімен танысты.

Экскурсия барысында курсанттар тарихи тұлға туралы кітаптарды көріп, журналдармен танысты. Мұнда, қазақ халқының бағы үшін туған Шырақбек Қабылбаевич, адалдықпен әділеттілікті қатар алып жүретін, кемеңгер, оның ісі мен өмір жолы жастарды отансүйгіштік қасиеттерге баулитындай ұлы тұлға екендігімен танылды.

Іс шара курсанттардың отансүйгіштік сезіміне және туған жерін сыйлау мақсатында жүргізілді. Оның аты біздің мемлекетіміздің өркендеу жолындағы тарихында алтын әріптермен жазылады деп сенім білдіреміз.

Шырақбек Қабылбаевтың өмір жолы мен қызметі тарихты білгісі, өткен заманнан тағлым алғысы келетін қазіргі жеткіншек ұрпақ үшін үлкен үлгі, әрі өнеге.

308 топтың кураторы

полиция майоры

А. Турымов

204 топтың кураторы

полиция капитаны

А. Шаймуханов

108 топтың кураторы

полиция лейтенанты

С. Ержанова

Встреча курсантов, посвященная 111-летию генерал-лейтенанта милиции Кабылбаева Шракбека Кабылбаевича

 

9 марта 2019 года в Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева в честь 111-летия Шракбека Кабылбаева кураторы 108, 204, 308 учебных взводов совместно провели экскурсию по музею, где курсанты ознакомились с жизнедеятельностью генерал-лейтенанта милиции Кабылбаева Шракбека Кабылбаевича, который родился 8 марта 1908 года в Каракаралинском ауле Абыралы №3, раньше относился к Семипалатинской Губернии.

В ходе экскурсии курсанты ознакомились с книгами, журналами про историческую личность. Жизнь замечательного человека, верного сына казахского народа, убежденного интернационалиста, была неразрывно связана с Казахстаном и достойна быть примером для молодых людей, считающих себя патриотами своей Родины.

Мероприятие проводилось в целях ознакомления с историей и привития курсантам чувства патриотизма и уважения к своей Родине.

Мы выражаем уверенность в том, что его имя будет золотыми буквами вписано в историю нашего суверенного государства.

 

Куратор 308 взвода

майор полиции

А. Турымов

Куратор 204 взвода

капитан полиции

А.Шаймуханов

Куратор 108 взвода

лейтенант полиции

 С.Ержанова