Курсанттардың есте қаларлық қайыңдар отырғызуы.

2019 жылдың 12 сәуірі 205, 212 оқу топтары үшін ерекше болып табылады. Бұл күн Қазақстан Республикасында Ғылыми қызметкерлер күні, сонымен қатар Халықаралық косманавттар күнімен іспеттес. Бұл күні жалпы шешіммен есте қаларлық  іс шара өткізу шешілді. Курсанттар Академия территориясында осы тарихи күндерді есте сақтау және артта қалатын курсанттық жылдар есте қалу үшін ағаш отырғызуды ұсынды. Таңдау қайыңға түсті, өйткені ол қайта жаңғыру және көктемнің жазға өту символы. Мысалы, скандинавтарда Нерта Ұлы Жер-Ана құдайының символы болып саналған. Қазіргі күнге дейін Орта және Солтүстік Швецияда 22 сәуір және 1 мамыр аралығында «қайың күні» мерекеленеді.
Курсанттар кураторлармен бірге ең өнімді және қолайлы  интерьеріне арналған орынды таңдады, содан кейін  үш қайың отырғызды. Курсанттар ағаштарды келер болашақта, өз шығармашылығымен, түрлі өмірлік жағдайларымен және қуанышты салт-жоралармен безендіріп, жыл сайын академияға қайтып келген сәтте жатқан мерейтойды отырғызды.

205, 212 оқу топтарының кураторлары

Руденко Ж.М., Бабич А.А.Посадка курсантами памятных берез

12 апреля 2019 года для курсантов 205, 212 учебных взводов является символической датой. Этот день знаменуется Днем работников науки в Республике Казахстан, а также Всемирным днем космонавтики. В этот день, общим решением было принято выполнить что-то памятное, запоминающееся. Курсантами было предложено посадить на территории нашей Академии деревья, которые являлись бы символом памяти к указанным историческим событиям, а также являлись бы наследием, олицетворявшим период прошедших здесь курсантских лет. Выбор был сделан в пользу березы, как символа возраждения и перехода от весны к лету. Например, у скандинавов берёза была символом богини Нерты, которая считалась великой Матерью-Землёй. До сих пор в Средней и Северной Швеции празднуются «дни берёзы» между 22 апреля и 1 мая. Курсанты, совместно с кураторами выбрали место благоприятное для произрастания и подходящее по интерьеру территоририи, после чего самостоятельно посадили три березы. Курсанты в грядущей перспективе, ознаменовали посаженные березы со своим становлением, развитием и карьерным ростом, планируя каждые юбилейные даты, как дань, возвращаться в Академию к своим березам.

Кураторы 205, 212 учебных групп

Руденко Ж.М., Бабич А.А.