Абитуриент. Нормативтік құжаттар

Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясына басқа жоғары оқу орындарынан оқуға ауысатын студенттер үшін
Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында әскери-дәрігерлік сараптама өткізу қағидаларын және Әскери-дәрігерлік сараптама органдары туралы ережені бекіту туралы
Правила приема на обучение в военные, специальные учебные заведения Министерства внутренних дел Республики Казахстан, реализующие образовательные программы высшего образования
Правила приема на обучение в специальные учебные заведения Министерства внутренних дел Республики Казахстан, реализующие образовательные программы послевузовского образования
Правила перевода и восстановления в военные, специальные учебные заведения Министерства внутренних дел Республики Казахстан
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясына қабылдау тәртібі мен шарттары
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ғылыми және педагогикалық, бейіндік бағыттары бойынша оқуға қабылдау ШАРТТАРЫ