Психологиялық жұмыс орталығы

Психологиялық жұмыс орталығының негізгі міндеттері:

ҚР ІІМ бөліністерге және органдарға маман-психологтарды тәжірибелік және теориялық дайындау мен қайта даярлау;

Ішкі істер органдары қызметкерлеріне кәсіби қызметтегі мәселелерді зерттеу бойынша іргелі, іздеу, қолдаңбалы ғылыми зерттеулерді өткізу.

 Жыл сайын ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы базасында ішкі істер органдар қызметкерлері үшін біліктілікті арттыру курстар өтеді. Психологиялық жұмыс орталығының бастығы, полиция подполковнигі О.В. Чиржова «Психологиялық кеңес беру», «Моральдық-психологиялық климатты зерттеу үшін сауалнама құрастыру», «Әдістемелер және тесттер интерпретациясы», «Стресстік жағдайдағы өзін-өзі реттеу әдістері» тақырыбында тәжірибелік сабақтар (тренигтер) өткізеді.

image0001

image00002

Тренинг өткізу кезінде шағын дәріс, ақпараттық блогтар, ми шабуылы, презентациялар, кіші топта жұмыс жасау, жаттығулар, рөлдік ойындар, дисскуссиялар, супервизиялар сияқты жұмыс түрлері қолданылады.

image0003

image0004

image00005

Тыңдаушылар тәжірибелік сабақта бөлініс қызметкерлерімен тренингті ұйымдастыру мен өткізу, бақылау топтағы қызметкерлерді психологиялық қолдау бойынша ұсынымдар бойынша білімге, шеберлік пен дағдыға ие болады, одан басқа диагностикалық әдістемені өткізу үшін бланктардан, қолдану үшін нұсқаулықтардан тұратын  таратылатын материалдар алады.

image0006

Психодиагностикалық әдістемелердің саралаудан өткізуі және оларды ішкі істер органдар психологтарының кәсіби қызметіне енгізуі Орталық жұмысының бір бағыты болып табылады.

Психологиялық диагностика психологиялық білім берудің бір саласы ретінде адамның психофизиологиялық ерекшелектерін және жеке психологиялық сараптамасы мен бағалауға, өлшеуге, сонымен қатар бір себептер бойынша адамдардың бірлескен топтардың айырмашылығын анықтауға арналған.

Психодиагностың негізгі мақсаты – тәжірибелік міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін диагноз қою. Олардың бәрі, адамдардың арасындағы психологиялық ерекшеліктерін есепке алуға байланысты, ерекше құрал — психодиагностикалық әдістемені қолданатын кәсіби маманның  жұмысын талап етеді.

Психодиагностикалық әдістер – бұл ерекше психологиялық құралдар. Тәжірибелік мақсатта қолданылатын болғандықтан, диагноз қоюда қате жібермеу үшін олар мүмкіндігінше сапалы болуы қажет. Сондықтан психодиагностикалық әдістерге ерекше талаптар қойылады, олар нақты ережелермен әзірленіп критерий қатарымен тексеріледі.

Үкімінде отаңдық мамандары бар негізгі психодиагностикалық әдістемелерімен таныстыруды қамтамасыз ететін тақырыптарды үйрену кезінде негізгі назарында нәтижелері ғылыми  түрде негізделген болғандықтан, дұрыс  интерпретациясына аударылуы қажет. Эксперимент процедурасы және әдістеме көрсеткішін өңдеу ешқандай қиындық туғызбайды. Бұл үшін қажетті мәліметтер әр әдістеменің құралында бар. Ең үлкен қиындықтар нәтижелердің сараптамасы мен түсініктемесіне байланысты, психологияның шектес салалардың білімдерімен және олардың дамуының негізгі үрдісін ұғынуымен, сонымен қатар психологиялық диагностиканың маңызды психологиялық ғылым болып дамуына байланысты. Сондықтан курста  ерекше назар диагностикаға жататын феномен мен сапаның теоретикалық сараптамасына аударылады.

Тәжірибелуші-психодиагносттың жұмысы адамдардың өмірдегі мүдделердін қозғайды, сондықтан оған өз қызметінің этикалық аспектілерді ұғынып және осы қызметті реттейтін этикалық нормалары мен  ережелерді қатаң сақтау қажеттігін есте сақтау керек.

image0007

Психологиялық жұмыс орталығы Ішкі істер органдарда өз кәсіби қызметін жүзеге асыратын психологтарға қойылатын талаптарды белгіледі.

 1. Психолог тұлғасына ұсынылатын талаптардың ішінен келесі сипаттамаларды бөліп көрсетуге болады: психолог жалпы жоғары қабілеттерге ие болуы, зерек, ақылды, бостан ойлайтын, тереңнен ойлайтын сарапшы, тәжірибелі болу керек. Психолог әлеуметті белсенді, адамдармен жұмыс жасауды ұнату, әлеуметке тану (құптау), адамдарға қайрымдылықпен қарау, белсенді топтарды тез құрайтын, жоғары дамыған байланыс құзыреттілікке ие болуы қажет. Сондай «тамаша» психолог неше түрлі субъектілермен өзара іріктеу сұрақтарына құзыретті, жеке мүддені топтық мүдделерге бағындыратын, ар-намысты, адал, борыш пен жауапкершілік сезімі бар, күшті, қайратты болуы тиіс.  Ол батыл, тәжірибелік сұрақтарды тез шешеді. Осы талаптар үлгі болып қарастырылады, жалпы бағдар болып саналады.
 2. Психологтарға жекелік және кәсіби ұсынылатын талаптар:

— жекелік өсуімен тұрақты жұмыс жасау, кәсіби деңгейін көтеру;

— жағдайда ептеп бағдар болу, төзімділік, креативті, жауапты, адал, таза болу;

— жоспарларды  ширақ құру, оларды жұмыста жүйесінде ұстау;

— өз эмоцияларын басқару, позитивті икемдеу, жеке мәселеге қарамай өз жұмысына тілектестікпен адал қарау;

— қорда мәселені шешу үшін бірнеше әдістер болуы тиіс, сонымен қатар әр түрлі сұрақтарға және әрқайсы жас санаттары бойынша жұмыс тәжірибесі болу;

—  барлық жүйенің жетілмегеніне қарамай әсерлі жұмыс жасау;

— айналадағылар психолог жұмысының ерекшелігін түсінетіндей, өз жұмысын ұйымдастыру;

— қалыптасқан жағдайды әділ бағалау, жетекшілерге үрдісті түсіндіру үшін өзінде сынау ойлануды дамыту;

— өзге психологтармен қызмет жасау, біліммен, әсерлермен алмасу, одан басқа өзін жөнге салу мен жетілдіру;

— «бейтараптықты сақтау» — барлығына дұрыс шешім табу;

— жаңаны ашу, көңіл көтеру;

— өз білімін тұрақты  көтеру.

 1. Ішкі істер органдары қызметкерлеріне арналған тренингтерге ұсынылған талаптар:

— психологиялық босатуды өткізу;

— шаршатуды шешу;

— одан әрі жұмысты жалғастыру үшін рухын көтеретін психологиялық икемдеуді  жасау;

— жүйке жұқарудан жеңіп шығуға тұрақты оңтайландыратын қондырғы;

— біле тұра қайратты тырысу негізінде өз жүйелігінің біле тұрмайтын механизмдерді өндіру.

 1. ІІО-ның қызметкерлерінің кәсіби қызметінің қауіпсіздік белгілері болып табылады:
 • қызметкердің жұмысқа жоғары қабілеті (ұжымның барлығы);
 • жақсы деңсаулық;
 • ұжымда мүшелермен қанағаттану;
 • ұжымда дені сау психологиялық климаттың болуы;
 • жұмысқа оңды икемделу;
 • қалыптасқан қимыл жасайтын билік.

Сонымен, психологтың міндеті – білімге тартатын, жаңаға, кәсіби және тұлғаның өсуіне мүмкіндік туғызатын, қызметкердің қанша ұзақ болса да жағдайын қолдау.

 1. Психолог жұмысы кәсіби өзгерістерді алдын алу жұмысы қайтадан қызметке алынғанның қауіпсіздік сезімі жағдайынан басталады. Осы қауіпсіздік болашақта қызметкерден өз-өзін беру, әлеуетін ашып мекеменің жұмысына тиімді салым жасайды.

Жаңа келген қызметкерлер жаңа жағдайға тап болып, мәселе шешу кезінде жүйкесі тозуды сенбеушілікті сезеді. Тұлғаның әр өзгерісі жүйке тозу астарынан шығады.   Жүйкенің тозуы қауіп-қатер болып қабылданады. Тұлғаның өзгерісі жүйке тозу фонында құндылық шкаласының бұзылуына, оңды емес қозғамдамасының пайда болуы, жұмыспен қанағаттанбауынан көрінеді.

Қауіпсіздік жағдайын жасауы басқа бөлімдермен және қызметтермен әрекеттесумен, бөлініс жетекшісімен, барлық ұжымның көмегімен лайықты. Кәсіби өзгерістің алдын алу жұмысы ұйымдастырылып, 3 кезеңде өткізіледі:

I. Қызметке талапкермен жұмыс

Осы кезеңдегі мақсат: әңгімелесу кезінде осы бөліністе  жұмысқа қызығушылықты ұйымдастыру және қолдау, ұйымның мақсаты мен талапкердің құндылықтарын біріктіру. 

 • кәсіби жарамдылықты анықтау;
 • сапалы кәсіби тандау;
 • жұмысқа орналастыру кезінде талапкермен жалынды байланысты орнатуға, тілектес қарым-қатынасты, ынтымақтастық қарым-қатынас жасауға бағытталған психологиялық және өзге қолдау.

Талапкерге қызметке алуға дейін қызметкерлерге біріктіретін барлық пайдалы ақпарат,  буклет беруге болады, сондай-ақ жаңа қызметке қызушылық пайда болып ақпараттық салмақ бір қалыпты тарайды.

Кадр бөлімі талапкерге қаңдай ақпарат қол жетімді, және қайда, қай уақытта оны алуға болатынын түсіндіреді.

ІІ. Тағылымдамашылармен жұмыс жасау.

Мақсат:қызметкердің тұлғасының өз-өзін жүзеге асыруға жайлы шарттар жасау, тұлғаның оңды сапасын нығайту және дамыту.

 • Жас қызметкерге жадынаманы құрастыру. Жадынамада келесі сәттер көрсетілуі тиіс: мекеме тарихы туралы қысқаша ақпарат, оның «батырлары» туралы, б.а. осы мекеме үшін көп жасағандар және жоғары нәтижелерге жеткен қызметкерлер туралы, қысқартылған түрде ұйымдастыру құрылымын, жеке және өзге сұрақтар бойынша кімге өтінішпен баруы, қабылдау уақыты, немқұрайлы емес жұмыс істейтін ұйымдар, шығармашылық топтар және т.б. туралы ақпарат көрсетілуі тиіс.
 • Жетекшімен бірігіп тәлімгерді таңдау.

— сынақ мерзімін өтеушімен жеке жұмыс ұйымдастыру бойынша тәлімгерге арналған ұсынымдар құрастыру, олардың орындалуын және жұмыстың нәтижесін бақылау. Тәлімгерлерді оқыту (топтық және жеке жұмыс өткізу);

жас маманның жеке басының ерекшелігін анықтау туралы  және тұлғасына қолайлы жол табу мақсатында жетекшіні (бөлімнің, мекеменің бастығы) сонымен қатар алғашқы жұмыс күнін ұйымдастыру (қайда назар аудару қажет, қандай тапсырма беру керек, күн тәртібі) туралы хабардар ету;

бірінші жұмыс күнін ұйымдастыру. Жаңадан келген қызметкерге бірінші жұмыс күні қалай өтетіні маңызды. Басшы жаңадан келген қызметкердің келуі алдында ұжымымен бірігіп жаңа қызметкердің келуін және оны лауазымға енгізуді алдын ала ұйымдастыруды жоспарлағаны дұрыс. Алдын ала басшы келетін адамның есімін, тағайындайылатын лауазымын, білімі жайлы, жұмысқа түсу күнін ертерек хабарлауы тиіс. Басшы ұжымын қызметке алынған жаңа қызметкерге бейімделу мақсатында сол қызметкердің мүддесін жасау керек. Егер жаңа қызметкерлерге алғашқы жұмыс күнінде ешқандай көңіл аударылмаса, басшыға жұмысқа жақсы көзбен қарауы қиындық тұғызады.

— басшылыққа қызметкерді нақты лауазымға тағайындау мақсатына лайықтығы және қызметкерді қызмет орынында тиімді пайдалану бойынша ұсынымдарды әзірлеу.

Лауазымға енгізудің тиімділігін тексеру – аттестация.

Жас қызметкерді аттестациялау барысында көрсетілген критерийлер бойынша бағаланады. Сонымен қоса, қызметкер мамандығын игеру кезінде оған қойылған қандай да болсын талаптарды, өз қызметінің даму шегін, білім алу кезінде қандай дәрежеге жетуін анық түсінеді. Басшылық болашақта қарамағындағыларымен қарым қатынаста белгісіздіктен, екі ұштылықтан  құтылып, қызметкерді үйрету үшін  оның әдет ғұрпын және ерекшілігін анықтап мекемеде қызметкерлердің  дұрыс мінез құлығының стандартын нақты тұжырымдайды. Жұмыс барысында жөнсіздіктен мысалы, сыйақы төлеу, қосымша төлемдер беру, жеңілдік беру және т.б. құтылуға болады.

ІІІ. Жас қызметкерлерді психологиялық сүйемелдеу .

Мақсаты: қысыптаяң жағдай кезінде психикалық денсаулықты сақтауын оқыту тәсілімен, қорды қалпына келтірумен, кәсіби шеберлігін жоғарлатумен (қызметкердің тұлғасын дамытумен) қызметкердің жұмысқа дайындығын қалыптастыруы.

— психолог аттестация өткізу барысында жас қызметкердің даму кезенің белгілейді, қызметкермен мінез ерекшелігін түзету жұмысында қалыптастыратын әдетін, білімін анықтайды.  Әрі қарай психолог жас қызметкермен бірге аттестаттау кезенінде мінез құлқының өзгерістерін бақылайды;

— қызметкердің тұрмыс және кәсіби қызмет барысында мәселе жағдайын анықтау, одан әрі оларды шешуге көмек көрсету мақсатында жекелік кеңес беру және мінез ерекшелігін түзету ұйымдастыруы;

— жас қызметкерді кәсіби маңызды сапаларын дамыту мен оқыту мақсатында топтық жұмыс ұйымдастыруы;

— жекелік өсуін мотивациясын нығайту, қызметкердің оңды құндылықтарын қатайту мақсатында жұмыс негізінде жас қызметкерлермен мінез ерекшелігін түзету мағынасында құрылады;

— қызметкердің кәсіптік өзгерістерінің алғашқы белгілері анықталған сәтте, қызметкердің ішкі «МЕН» мендігін қалпына келтіру бойынша жоспарлаған жұмыс бастау қажет:

 • кәсіптік өзгерістің себебін анықтау (аттестация кестесін пайдалануға болады),
 • өзгеріс салдарының түрін анықтау (кәсіби, іскелік, жеке тұлғалық),
 • жетекшіге осы қызметкермен жеке жұмыс ұйымдастыру бойынша ұсынымдарды әзірлеу,
 • қажеттілік бойынша айналасындағылармен жұмыс жасау (отбасы, әріптестер).

Кәсіптік өзгерістердің құбылыстарды алдын алу жұмысының тиімділігі барлық бөлім мен қызметтердің бірігіп әрекет жасаудан, осы жұмыста ұжымының қатысуына, мекемеде алғашқы күннен бастап қызметкерді қолдауына, жетекшінің кәсіптілігіне және нақты дайындықты талап етуіне байланысты болады.

Психологиялық жұмыс орталығының қызметкерлері ішкі істер органдар қызметкерлеріне арналған әдістемелік ұсынымдарын әзірлеуімен айналысады.

Егерде сіздің жүйкеніз тозса (шаршаулы болсаңыз) және жүйке жұйеңіз көтерілсе, шырмалушылықты, тыңымсыздықты, қобалжулы, қорқыныш, бас ауыруы, ақыл ойдың кемуі және қимылдың ауырлауы, ұйқыңыз келсе немесе босансысаңыз – қолайсыз жағымсыз сезінсеңіз, бірақ оған қол жеткізе алмасаңыз, сіз онда  қарапайым тиімді қалпына келтіру әдістерді қолдана аласыз: мойының шиеленсіп тұрған немесе қаттырақ ауырсынатын жерін өзін өзі ұқалау керек (бос қолымен ішке және сырқа қарай қимылымен жасау), әдәстер, тыныс алу жаттығулырын жасау.

image0008

«Жұйке тозу кезіндегі қалпына келтіру» жаттығуын жасау

 1. Отырып немесе бөлмеде жүріп екі қолдын үшімен жеңіл қимыл жасап, мойының шиеленсіп тұрған немесе қаттырақ ауырсынатын жерін өзін-өзі ұқалау керек. Егерде қолыңыз шаршаса, оларды анда санда сілкіп тұрып өзін өзі 5 минут уқалаған жөн.

image0009

 1. Түрегеп тұрып, қолыңызды алға қарай созыңыз, шынтақты еркін ұстап бірінші «идеомоторлық» әдісін жасаңыз: бұлшық етті қозгалтпай сіздің қолыңыз жан жаққа сермеліп жатқанын көз алдыңызға елестетіңіз. Егер сіздің қолдарыңыз екі жаққа жайылып кетсе, жүйке жүйеіңіздің төменделуі басталғаны. Қолыңыз жан- жағына толық сермелгенін күтіңіз және осы әдісті 3-4 рет қайталаңыз.
  image0010
 1. «Идеомоторлық» әдіс аяқталсада аяқталмасада, қолдарыңызды екі жаққа «кәдімгідей» жайыңыз да «әдетдегәдей» екінші «идеомоторлық» әдіс жасаңыз: байсалды түрде қолдарыңызды ойша бір біріне жақындатыңыз. Нәтижеге қарамай 3-4 рет қайталаңыз. Жаттығуды қайталаудын арасында тыныс алыңыз.
  image0011
 1. Қолыңызды түсіріп, космонавтардың салмақсыздық кезіндегідей еске ала отырып, бір қолыңыз ақырын қимылмен жоғары қарай қалқып бара жатқанын қөз алдыңызға еслестетіңіз. Екінші қолыңыздыда қосыңыз.
 2. Болсада болмасада «идеомоторлық» әдісті орындап болғаннан соң, тезірек отырғаны немесе жатқаны жөн, өйткені дәл казір істелген әдістер нәтиже бере бастайды: жеңілдену сезімі мен ішкі бостандық пайда болады. Сіз жеңілдедіңіз. Жүйке жүйеіңіз басылды. Басыңыз таза болды. Бойыңыз балғындық, сергектік, күшке толы болды.3 немесе 4 сабақ алғаннан кейін жүйке жүйесінің шиеленісуін түсіруінің әдістерінен басқа әсерлік мобилизация өзін өзі икемдеу әдістері, өз өзіне сенімділігін арттыра туседі, деңсаулыққа зияны болмайтын үлкен жалынды, мағыналы, дене қимылдарын өтеуі пайда болады.Қатты жүйке жүйесін жиі жиі тыныс алуымен басуға болады, жағымсыз әсерді қолайлы әдіс көмегімен жіберуге болады, ол үшін өзіне ыңғайлы дене қимылдарын істеу қажет.

image00012

image00013

Психологтар ұжымда моральдық-психологиялық жағдайы диагностикалық зерттеуін, бөлімше ұжымының арасындағы топтық процестерді бағалап және болжап уақытында өткізуі өте маңызды.

image00014

Психологиялық жұмыс орталығы күндізгі оқыту факультетінің курсанттардың арасында психологиялық зерттеулер өткізеді.

Зерттеу тақырыптары «Академия оқу топтарында жайлы моральды-психологиялық климатын қалыптастыру», «Деструктивті мінез-құлықтың алдын алуы», «Ішкі істер органдарының болашақ қызметкерлерінің кәсіби-психологиялық бейімделуі», «Ішкі істер органдары қызметкерлерінің оңдыимиджін қалыптастыру» бағыттарынан құрылады.

image0021

image00016

Психологиялық қлимат жалынды деңгейде ұжымда қалыптасқан қарым-қатынасын, іскер ынтымақтастық  мінез-құлқын, өмірдің маңызды құбылыстарына қатынасын көрсетеді. Психологиялық климат ұжымның жалынды жағдайымен құрылатын топтық жалынды жағдайдан — психологиялық атмосфера арқылы құрастырылады.

image0018

Психологиялық климат (грек. klima (klimatos) – бағдар) – топта тұлғаның барлық жағынан дамуын және бірлескен өнімді жұмысты туғызатын немесе қарсы келтіретін психологиялық жағдайлар жиынтығынан құрылатын тұлғаның арасындағы сапалы жақ. Психологиялық климат топтың (ұжымның) ол үшін тұрақты және үлгілі жалынды икемі, еңбек (оқу) қызметінің жағдайын (мінез-құлқы, шарттары, еңбек немесе оқуын ұйымдастыру) және тұлға арасындағы қарым-қатынас мінез-құлқын анық көрсететін тұтастық жағдайы болып табылады. Психологиялық климат қарым-қатынастың аз дегенде үш қатарын белгілейді:

 1. Ұжым мүшелері арасындағы тік қатынас (басшылық, ұжымның басшылықты қабылдауы және қарсылығы, басқарудағы деңгейі, деңгейімен қанағаттануы);
 2. Ұжым мүшелері арасындағы көлденең қатынас (ұжымның бірігуі, тұлғааралық қарым-қатынас сипаты, жанжалдарды реттеу түрлері мен тәсілдері);
 3. Еңбекке қатынасы (еңбекпен қанағаттану, ұжым қызметінің тиімділігі және т.б.).

Көлденең қарым-қатынас саласы бойынша әдетте ұжым мүшелері арасында іскер қарым-қатынас сипатын зерттеуді анықтайды (талапшылдық, бір-біріне көмек көрсету, жарысу, өзара қызмет ұйымдастыру нысандары мен тәсілдері), сонымен қатар тұлғааралық қатынастар (жалынды байланыстардың оңды және теріс жүйесі зерттеледі, ұжымның әр мүшесінің психологиялық мәртебесі, топ мүшелерінің бағалау және өзіндік бағалау жүйесі).

Еңбекке қатынас екі деңгейде зерттеледі: еңбекпен жалпы қанағаттану (жұмыс сипаты, шарттары, жалақысы және т.б.) және осы өндірісте жұмысты жалғастыру ниеті (осы оқу орнында оқу).

Еңбекке қатынасты зерттеу әр қызметкердің еңбек қызметінің объективті көрсеткіштерін және субъективті көрсеткіші – нақты айтқанда «қатынас» салыстыру шарттарында нәтижелі болады. Еңбекке қатынас адамның қанағаттану өлшемін және оның қызметін көрсетеді, сонымен психологиялық климаттың маңызды сипаттамасы болып табылады.

Сонымен, моральдық-психологиялық климат (МПК) – топтағы оның мүшелерінің қызметтің барлық көптүрлі насындарындағы анықталатын тұрақты психологиялық бағдары. Моральдық-психологиялық климат ұжым мүшелерінің бір-біріне, еңбекке, жан-жағындағы жағдайларға және жеке тұлғалыққұндылықтардың, бағдарының ұйымдастырылуының негізінде қатынастар жүйесін анықтайды. «Құндылық бағдары» түсінігі әлеуметтік психологияда кеңінен қолданылады, адам үшін оның ақиқатының айналасындағы түрлі заттар мен құбылыстардың оңды және теріс маңыздылығын көрсетеді. Құндылық бағдарда адамның түрлі материалдық, моральдық, саяси және діни тәртіптегі құндылықтарға қатынасының ішкі негізі бекітілген.

ІІО бөліністеріндегі моральдік-психологиялық ахуалын зерттеу бойынша нәтижелері әдістемелік құрал ретінді жарияланды.

image0019

Психологиялық жұмыс орталығымен ІІО-ның қызметкерлерімен қолданылатын және сотталғандармен жұмыс жасау кезінде, кәзіргі психодиагностикалық әдістемелерді биемделу бойынша тәжірибелік жұмыс жүргізілініп жатыр. «САН» және «Интелектуалдық тұрақсыздық» психодиагностикалық әдістемелерді мемлекеттік және орыс тілдерінде қарастыру үшін ұсынды. Осы әдістемелер кәсіби оқыту табыстылықты болжау мақсатында, жаңа қызмет түрін және еңбек тәжірибесінің сапасын бағалау үшін қолдануға ұсынылады.

Мемлекеттік және орыс тілдерінде «Болжау», «Кәсіби дайындық» ЖПТ психодиагностикалық әдістемелерді ынталдандыру материалдарын қарастыруға ұсынды. Осы әдістемелер ІІО-ның қызметкерлерінің тұлғасын кәсіби-қызметтік әрекеттерге психологиялық дайындығы мәселелерін зерттеу кезінде қолдану үшін қажет.

image0020

Психологиялық жұмыс орталығының негізгі міндеттері:

 • Оқу жұмыс бағдарламаларын, оқу және бақылау-өлшемдік материалдарын әзірлеу;
 • Психологиялық тренингтер, мастер-класстар, психотерапевтік техника мен психокеңес беруді, авторлық бағдарламаларды әзірлеу және презентациясы;
 • ҚР ІІМ маман-психологтарының тұлғалық өсуі мен өзіңдік жетілуіне бағытталған білім беру мен жекелік терапия;
 • Жұмыс оқу жоспарымен қарастырылған сабақ түрлері мен басқа да жұмыс түрлерін өткізу;
 • Оқу прцесін әдістемелік қамтамасыз ету: оқу, оқу-әдістемелік, тәжірибелік құралдарын, тарату материалдарды, әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу.
 • ғылыми зерттеуді жүргізеді және нәтижелерін оқу
  процессіне және ішкі істер органдарының қызметінің тәжірибелік жұмысына енгізу;
 • ғылыми жарияланымдарды, монографияларды,
  оқулықтарды, оқу құралдарын, әдістемелік ұсынымдарды,
  жаднамаларды әзірлеу және нәтижелерін оқу процесіне
  және ішкі істер органдарының қызметінің тәжірибелік жұмысына енгізу;
 • ҚР ІІМ ғылыми ведомстволық (ведомствоаралық) зерттеуге қатысу;
 • ҚР ІІМ психологиялық қызмет жұмысына әлемдік озат тәжірибені  енгізу;
 • ҚР ІІМ психологиялық тәжірибе қызметіне енгізу үшін қазіргі бар психодиагностикалық әдістемелерді әзірлеу және бейімделу;
 • Тәжірибелі психология мен психотерапия бойынша дөңгелек үстелдерді, семинарларды, ғылыми-тәжірибелі конференцияларды ұйымдастыру;
 • Психодиагностикалық зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу (ҚР ІІМ нұсқаулықтары және Академия басшыларының тапсырыстары бойынша).

image00017

image0022

Психологиялық жұмыс орталығы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің  2013.02.07. №428 бұйрығы негізінде құрылған. 2014 жылда Орталықтың бірінші жетекшісі педагогикалық ғылыми кандидаты полиция полковнигі Ильина Татьяна Александровна болып табылады.

ІІО-ның қызметкерлері лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес 2016 жылғы 4 ақпандағы ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы бастығының № 10 ж/қ бойынша бұйрығымен  Психологиялық жұмыс орталығының аға оқытушы-әдіскері полиция капитаны А.Б. Досмаилова тағайындалды. Полиция капитаны
А.Б. Досмаилова 2006 жылы   Л. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетін бітірген, біліктілігі – психолог, психология оқытушысы.

image0024

Психологиялық жұмыс орталығының инспекторы полиция капитаны Венера Серикбековна Касенова (ҚР ІІМ Қостанай академиясы бастығының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі №220 ж/қ бұйрығы).

image0025

Қазіргі таңда Психологиялық жұмыс орталығының бастығы полиция подполковнигі Ольга Владимировна Чиржова  болып табылады (ҚР ІІМ Қостанай академиясы бастығының 2014 ж. 20 қарашадағы №401 ж/қ бұйрығы).

image0026

 

Байланыс:

centre_psychology@mail.ru

8-777-249-62-40

Дополнительные материалы

Исследование МПК

Профессионально ориентированная программа

Психодиагностические методики