БОС ОРЫНДАР

Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы бос лауазымдарға конкурс жариялайды

 Бұйрығы есебінен:

___________________________________________________________________________________
Мұрағат:

2017 жыл

_________________________________________________________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы
Қостанай академиясы
бос лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды

110005,Қостанай қаласы, Абай даңғылы, 11,
анықтама үшінтелефон 8 (7142) 262-093 (170, 133)
электронды пошта: akadem.ok@mail.ru

Конкурсқа қатысып, ІІО қызметіне қабылданғысы келетін азаматтар үшін құжаттарды қабылдау мерзімі 2020 жылдың 26 мамырынан 08 маусымына дейін.   Ішкі істер органдарының және басқа да құқық қорғау органдарының қазіргі қызметкерлері, сондай-ақ еңбек шарты бойынша азаматтық қызметші болып жұмыс істегісі келетін азаматтар Академияның кадр саясаты бөлімімен байланысуы керек.

Профессорлық-оқытушылық құрам:

Бастық (C-SVU-6) кәсіби-психологиялық даярлық және ІІО басқару кафедрасы – 1 бірлік.
Талаптар: Ғылыми дәрежесі немесе атағы.
Құқық қорғау органдарында немесе арнайы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес, оның ішінде оқу орындарында 2 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі;
ғылыми немесе педагогикалық қызметте жұмыс өтілі кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі.
Лауазымдық міндеттер: тікелей басқаруды қамтамасыз етеді. Кафедраның даму стратегиясын әзірлеуді және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Кафедра қызметкерлері арасында жүктеме мен жауапкершілікті бөледі.
Кафедраның бағдарламаларын, жоспарларын, басқа оқу-әдістемелік, ғылыми және әдістемелік құжаттарын әзірлеуді және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді
Кафедра оқытушыларының жеке жұмыс жоспарларын бекітеді және олардың орындалуына жүйелік талдау жасайды
Оқу сабақтарының барлық түрлерін жүргізеді, дипломдық жұмыстар мен диссертацияларға (жобаларға), ғылыми-зерттеу жұмыстарына және PhD докторанттарының диссертацияларына жетекшілік етеді.
Кафедра қызметкерлері өткізетін оқу сабақтарының сапасын бақылауды жүзеге асырады
Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастырады. Зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Кафедра қызметкерлерінің зерттеу жоспарларының орындалуын қамтамасыз етеді. Кафедрада курсанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын, ғылыми үйірмелер мен секциялар қызметін қамтамасыз етеді. Кафедраның аяқталған ғылыми-зерттеу жұмыстары мен ғылыми-зерттеу нәтижелерінің оқу процесіне енгізілуін талқылайды. Берілген өкілеттік аясында ол кафедра қызметкерлері мен студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жариялауға ықпал етеді.
Оқу материалдарының сапалы дайындалуына жауап береді
Ғылыми-педагогикалық, ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-әдістемелік конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер және кафедраның басқа да іс-шараларын ұйымдастырады және өткізеді.
Кафедрада тәрбие жұмысын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді.
Кафедра қызметкерлерімен кураторлық және басқа да тәрбиелік жұмыстарды жүргізеді.
Кафедраға бекітілген курсанттар практикасының барлық түрлеріне жетекшілік етеді. Кафедра пәндері бойынша курсанттардың білімін бақылаудың барлық түрлерін қамтамасыз етеді.
Кафедра қызметкерлерінің оқу, ғылыми, әдістемелік жұмыстары және курсанттармен тәрбие жұмысы мәселелерін талқылау үшін кафедраның мәжілістерін өткізеді.
Берілген өкілеттіктер шегінде ол кафедраның, профессорлық-оқытушылық құрамның және білім беру ұйымдарының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруды, қолдауды және дамуды қамтамасыз етеді. Кафедраның басқа білім беру ұйымдарымен, ішкі істер департаментінің практикалық бөлімдерімен және басқа да құқық қорғау органдарымен өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді
Кафедрадағы мемлекеттік мүліктің сақталуын, оны тиімді және ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Өз құзыреті шегінде кафедраның материалдық-техникалық қамтамасыз етілуін қамтамасыз ету, кафедра қызметіне инновацияларды енгізу бойынша шаралар қабылдайды.
Берілген өкілеттіктер аясында кафедраны білікті кадрлармен қамтамасыз ету және кафедра қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша шаралар қабылдайды. Білім беру ұйымдарының кәсіптік бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады. Кафедра қызметкерлерінің салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді уақытылы, толық және объективті декларациялауын қамтамасыз етеді.
Кафедрада қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын, жұмыс уақыты мен тынығуды, еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелерін сақтауды қамтамасыз етеді. Құпиялылық режимін және оның кафедрада сақталуын, қызметкерлердің қызметтік тәртіп пен заңдылықты сақтауын қамтамасыз етеді. Кафедрада сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарды ұйымдастырады және өткізеді
Кафедраның сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Кафедраның қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.

Бастықтың орынбасары (C-SVU-7) (ІІО әкімшілік құқық кафедрасы – 1 бірлік, қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасы – 1 бірлік.).
Талаптар: жоғары білім.
Құқық қорғау органдарында немесе арнайы мемлекеттік органдарында немесе әскери қызметте жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес, сондай-ақ білім ұйымдарында бір жылдан кем емес;
Ғылыми немесе педагогикалық қызметте жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес.
Лауазымдық міндеттер: кафедра бастығымен бірге тікелей басқаруды жүзеге асырады. Кафедраның даму стратегиясын жасауға және іске асыруға қатысады. Кафедраны ұйымдастырылған, үйлестірілген және басқарылатын бағытта (бағыттар бойынша) басқарады.
Жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедраның бағдарламаларын, жоспарларын, оқу-әдістемелік, ғылыми және әдістемелік құжаттарын әзірлеуді және іске асыруды қамтамасыз етеді.
Оқу сабақтарының барлық түрлерін жүргізеді, курстық жұмыстар мен диссертацияларды (жобаларды), ғылыми-зерттеу жұмыстары мен магистранттар мен PhD докторанттардың диссертацияларын басқарады.
Кафедра қызметкерлері өткізетін оқу сабақтарының сапасын бақылауды жүзеге асырады.
Берілген өкілеттіктер аясында кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады. Ғылыми зерттеулер жүргізеді. Кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына, ғылыми үйірмелер мен секцияларға жетекшілік етеді. Берілген өкілеттік аясында ол кафедра қызметкерлері мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жариялауға ықпал етеді.
Кафедра бастығымен бірге ғылыми-педагогикалық, ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-әдістемелік конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер және кафедраның басқа да іс-шараларын ұйымдастырады және өткізеді.
Өз құзыреті шегінде кафедрада тәрбие жұмысын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді.
Кафедраға бекітілген білім алушылардың практикасының барлық түрлерін ұйымдастырады және қадағалайды. Кафедра пәндері бойынша білім алушылардың білімін бақылаудың барлық түрлерін қамтамасыз етеді.
Кафедра бастығымен бірге кафедраның, факультеттің, білім беру ұйымдарының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыру, қолдау және дамытуды қамтамасыз етеді. Бұл кафедраның басқа білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер органдарының практикалық бөлімдерімен және басқа да құқық қорғау органдарымен өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді.
Кафедра басшысымен бірге кафедрада мемлекеттік меншіктің сақталуын, оны тиімді және ұтымды пайдалануды қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттік шегінде кафедраны тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз ету, бөлініс қызметіне инновацияларды енгізу бойынша шаралар қабылдайды.
Кафедра басшысымен бірге ол кафедраны білікті кадрлармен қамтамасыз ету және кафедра қызметкерлерін үнемі оқыту бойынша шаралар қабылдайды. Білім беру ұйымының кәсіптік бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады.
Кафедра басшысымен бірге қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын, жұмыс уақыты мен тынығуды, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауды қамтамасыз етеді. Құпиялылық режимін және оның бөліністе сақталуын, сонымен қатар қызметкерлердің қызметтік тәртіп пен заңдылықты сақтауын қамтамасыз етеді. Кафедра бастығымен бірге бөліністе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жұмыстарын ұйымдастырады және жүргізеді.
Жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедраның сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Кафедраның қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
Оқытушы (C-SVU-12) (жедел-іздестіру қызметі кафедрасы – 1 бірлік, кәсіби-психологиялық даярлық және ІІО басқару кафедрасы — 2 бірлік, қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасы – 1 бірлік, жалпы заң пәндері кафедрасы – 1 бірлік,  ІІО әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасы – 1 бірлік, дене шынықтыру даярлығы кафедрасы – 1 бірлік.).
Талап: жоғары білім.
Лауазымдық міндеттер: оқу сабақтарының барлық түрлері бойынша оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізеді. Кафедраның даму стратегиясын жүзеге асыруға қатысады.
Оқу жылындағы жеке жұмыс жоспарын және оның орындалуы туралы есеп жасайды. Профессорлардың, доценттердің, аға оқытушылардың жетекшілігімен кафедрада оқу сабақтарының түрлері бойынша бағдарламалар, жоспарлар, оқу-әдістемелік, ғылыми және әдістемелік құжаттар жасалып, жүзеге асырылады.
Ол дәрістерді қоспағанда, барлық сабақтарды өткізеді. Курстық жұмыстарға жетекшілік етеді. Профессорлардың, доценттердің, кафедраның аға оқытушыларының жетекшілігімен оқу пәні бойынша оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар дайындайды.
Берілген өкілеттіктер аясында кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады. Ғылыми зерттеулер жүргізеді. Кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына, ғылыми үйірмелер мен секцияларға жетекшілік етеді. Берілген өкілеттік аясында ол кафедра қызметкерлері мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жариялауға ықпал етеді.
Кафедра бастығымен бірге ғылыми-педагогикалық, ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-әдістемелік конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер және кафедраның басқа да іс-шараларын ұйымдастырады және өткізеді.
Өз құзыреті шегінде кафедрада тәрбие жұмысын ұйымдастырады, сондай-ақ кураторлық жұмысты жүзеге асырады.
Кафедраға бекітілген білім алушылардың практикасының барлық түрлерін ұйымдастырады және қадағалайды. Кафедра пәндері бойынша білім алушылардың білімін бақылаудың барлық түрлерін қамтамасыз етеді.
Кафедраның, факультеттің, білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруға, қолдауға және дамытуға қатысады. Бөліністің басқа білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер департаментінің және басқа да ішкі істер органдарының практикалық бөлімшелерімен өзара әрекетін үйлестіреді және қатысады.
Берілген өкілеттік шегінде кафедраны тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз ету, бөлініс қызметіне инновацияларды енгізу бойынша шаралар қабылдайды.
Кәсіптік бағдар беретін білім беру ұйымына қатысады.
Жұмыс уақыты, еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Құпиялық режимін, қызметтік тәртіпті және заңдылықты сақтайды. Бөліністегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарға қатысады.

Кабинет бастығы (C-SVU-15) (дене шынықтыру даярлығы кафедрасы – 1 бірлік.).
Талап: жоғары білім.

Тир бастығы (C-SVU-15) (арнайы-тактикалық даярлық кафедрасы  — 1 бірлік.).
Талап: жоғары білім.

Әкімшілік-басқару персоналы:

Факультет бастығы (кәсіби даярлық факультеті – 1 бірлік., жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультеті – 1 бірлік.).
Талап: жоғары білім.
Құқық қорғау қызметінде  жұмыс өтілі төрт жылдан, оның ішінде C-SVU-6 санаттарындағы лауазымдарда бір жылдан кем емес;
белгілі бір лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес немесе белгілі бір құрылымдық бөлімшенің штаттық құрамымен қарастырылған келесі бағынысты санаттан төмен емес лауазымдарда;
арнайы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте төрт жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі, оның ішінде білім беру ұйымдарында басшы лауазымдарда бір жылдан кем емес;
Ғылыми немесе педагогикалық қызметте жұмыс өтілі төрт жылдан кем емес.
Лауазымдық міндеттер: факультетпен тікелей басқаруды қамтамасыз етеді. Факультеттің даму стратегиясын әзірлеуді және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Факультеттің және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыруды, үйлестіруді және бақылауды жүзеге асырады. Өзара факультет бастығының орынбасары (орынбасарлары) арасында міндеттерді бөледі.
Факультеттің және оның құрылымдық бөлімшелерінің ағымдағы және болашақ жоспарлауын ұйымдастырады. Берілген өкілеттіктер шегінде профессорлық-оқытушылық құрамның және оның құрылымдық бөлімшелерінің бағдарламаларын, жоспарларын және басқа да құжаттарының дайындалуын және орындалуын қамтамасыз етеді. Факультеттің және оның құрылымдық бөлімшелерінің сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Факультеттің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
Факультеттегі оқу, тәрбие және ғылыми жұмыстарға жетекшілік етеді. Оқу және кәсіби бағдарламаларды, оқу жоспарларын, оқу бағдарламаларын құру және практикалық іске асыру бойынша жұмыстарға жетекшілік етеді. Оқу процесін ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастырады.
Оқу процесін, оқу практикумдары мен кәсіби практиканы ұйымдастыруды бақылайды және реттейді.
Ол білім алушылардың өзіндік жұмысына, оның ішінде оқытушының жетекшілігімен білім алушының өзіндік жұмысына және білім алушылардың жеке оқу жоспарларының орындалуына бақылауды ұйымдастырады.
Бұл түлектерді қорытынды аттестаттау үшін факультеттің мемлекеттік аттестаттау комиссиясының, сонымен қатар қабылдау комиссиясының, факультеттің құрамына кіреді. Факультет түлектерімен байланысты ұйымдастырады; факультетті бітірген мамандарды даярлау сапасын зерттейді. Факультет түлектерінің жұмысқа орналасуын бақылайды.
Оқытудың жаңа технологияларын енгізуді және оқушылардың білімін бақылауды қамтамасыз етеді.
Факультеттегі мемлекеттік меншіктің сақталуын, оны тиімді және ұтымды пайдалануды қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттіктер аясында факультетті және оның құрылымдық бөлімшелерін тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз ету және факультет қызметіне инновацияларды енгізу бойынша шаралар қабылдайды.
Берілген өкілеттіктер аясында факультет лауазымдарына білікті кадрларды іріктеу және қызметкерлердің біліктілігін үнемі көтеру бойынша шаралар қабылдайды. Білім беру ұйымдарының кәсіптік бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыруды және өткізуді қамтамасыз етеді. Факультет қызметкерлері салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді уақытылы, толық және объективті декларациялауын қамтамасыз етеді.
Факультетте және оның құрылымдық бөлімшелерінде қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын, жұмыс уақыты мен тынығуды, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауды қамтамасыз етеді. Ол құпиялылық режимін және факультетте сақталуын, сонымен қатар факультет қызметкерлерінің қызметтік тәртіп пен құқық нормаларын сақтауын қамтамасыз етеді. Факультетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарды ұйымдастырады және өткізеді.

Оқытудың ақпараттық техникалық құралдары бөлімінің бастығы (C-SVU-6) – 1 бірлік.
Талап: жоғары білім.
құқық қорғау органдарында немесе арнайы мемлекеттік органдарында немесе әскери қызметте жұмыс өтілі екі жылдан кем емес;
мемлекеттік қызметте жұмыс өтілі екі жылдан кем емес;
белгілі бір лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес немесе белгілі бір құрылымдық бөлімшенің штаттық құрамымен қарастырылған келесі бағынысты санаттан төмен емес лауазымдарда;
Ғылыми немесе педагогикалық қызметте жұмыс өтілі екі жылдан кем емес.
Лауазымдық міндеттер: бөлімге тікелей басшылықты қамтамасыз етеді (орталық, лаборатория). Бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) даму стратегиясын әзірлеуді және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) қызметін ұйымдастыруды, үйлестіруді және бақылауды жүзеге асырады. Бөлім (орталық, лаборатория) қызметкерлері арасында міндеттерді бөледі.
Бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) қызметін жоспарлауды ұйымдастырады. Берілген өкілеттіктер шегінде бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) бағдарламаларын, жоспарларын және басқа да құжаттарының дайындалуын және орындалуын қамтамасыз етеді. Бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
Берілген өкілеттіктер шегінде оның құрамына бөлім (орталық, лаборатория) кіретін білім беру ұйымының немесе институттың халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыру, қолдау және дамытуды қамтамасыз етеді. Оның құрамына бөлім (орталық, лаборатория) кіретін білім беру ұйымы немесе институт, басқа білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер органдарының және басқа да құқық қорғау органдарының практикалық бөлімдерімен өзара әрекеттесуі қамтамасыз етіледі.
Бөлімде (орталықта, лабораторияда) мемлекеттік меншіктің сақталуын, оны тиімді және ұтымды пайдалануды қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттіктер аясында бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз етілуін қамтамасыз ету, бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) қызметіне инновацияларды енгізу бойынша шаралар қабылдайды.
Берілген өкілеттіктер аясында бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) лауазымдарын білікті кадрлармен іріктеу, бөлім (орталық, лаборатория) қызметкерлерін үнемі оқытуды жүзеге асыру бойынша шаралар қабылдайды. Бөлім (орталық, лаборатория) қызметкерлерінің салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің уақытылы, толық және объективті декларациялауын қамтамасыз етеді.
Ол қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын, жұмыс уақыты мен тынығуды, бөлімде (орталықта, лабораторияда) еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелерін сақтауды қамтамасыз етеді. Құпиялылық режимін және оны бөлімде (орталықта, лабораторияда) сақтауды, сонымен қатар қызметкерлердің қызметтік тәртіп пен заңдылықты сақтауын қамтамасыз етеді. Бөлімде (орталықта, лабораторияда) сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты ұйымдастырады және жүргізеді.

Аға оқытушы-әдіскер (C-SVU-9) (кәсіби даярлық факультеті – 1 бірлік, жоғары білімнен кейінгі білім беру факультеті – 1 бірлік, пробация қызметі мамандарын даярлау орталығы – 1 бірлік, экстремистік идеологияға қарсы іс-қимыл бойынша ҚАЖ мамандарын даярлау орталығы — 1 бірлік, оқу-әдістемелік орталығы оқу сапасын мониторингілеу және бақылау (бағалау) бөлімшесі – 1 бірлік.)

Аға ғылыми-қызметкер (C-SVU-9) (ғылыми-зерттеу орталығы – 2 бірлік.).
Талап: жоғары білім.
құқық қорғау органдарында немесе арнайы мемлекеттік органдарында немесе әскери қызметте жұмыс өтілі екі жылдан кем емес;
мемлекеттік қызметте жұмыс өтілі екі жылдан кем емес;
белгілі бір лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес немесе белгілі бір құрылымдық бөлімшенің штаттық құрамымен қарастырылған келесі бағынысты санаттан төмен емес лауазымдарда;
Ғылыми немесе педагогикалық қызметте жұмыс өтілі екі жылдан кем емес.
Аға оқытушы-әдіскердің міндеттері: тиісті бөліністе оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізеді. Тиісті бөлімшенің даму стратегиясын әзірлеуге және іске асыруға қатысады.
Оқу жылындағы жеке жұмыс жоспарын және оның орындалуы туралы есеп жасайды. Тиісті бөліністің бағдарламаларын, жоспарларын, оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік құжаттарын әзірлейді және жүзеге асырады.
Өз қызметі бағытында оқу материалдарын дайындауға қатысады.
Тиісті бөліністің ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-әдістемелік конференцияларын, семинарларын, дөңгелек үстелдерін және басқа да оқу және ғылыми шараларын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады.
Тиісті бөлімшенің кәсіби бөлімінде оқытушыларға қажетті көмек көрсетеді.
Берілген өкілеттіктер аясында білім алушылармен тәрбие жұмыстарын, оның ішінде кураторлық жұмыстарды жүргізеді.
Тиісті бөліністің, білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруға, қолдауға және дамытуға қатысады. Тиісті бөліністің басқа білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер органдарының және басқа да құқық қорғау органдарының практикалық бөліністерімен өзара әрекеттесуі бойынша жұмысына қатысады.
Берілген өкілеттіктер шегінде тиісті меншіктегі мемлекеттік меншікті сақтау, оны тиімді және ұтымды пайдалану шараларын қабылдайды. Тиісті бөлімшенің қызметіне инновацияны енгізуге ықпал етеді.
Кәсіптік бағдар беретін білім беру ұйымына қатысады.
Жұмыс уақыты, еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Құпиялық режимін, қызметтік тәртіпті және заңдылықты сақтайды. Тиісті бөлімшеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарға қатысады. Тиісті бөлімшенің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
Аға ғылыми қызметкердің лауазымдық міндеттері: Ішкі істер министрлігінің, білім беру ұйымдарының, ғылыми-зерттеу бөлімінің жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады. Стратегиялық, іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізеді.
Зерттеу бөлімі мен білім беру ұйымының даму стратегиясын жасауға және іске асыруға қатысады.
Зерттеу бөлімшесінің бір жылға арналған жұмыс жоспарын дайындауға қатысады, ғылыми-зерттеу бөлімшесінің қызметі туралы есептерді, сондай-ақ ғылыми-зерттеу бөлімшесінің басқа ұйымдық және есептік құжаттарын ұсынады.
Ғылыми-зерттеу бөлімшесінің мамандануы бойынша стандартты жұмыстарды жүзеге асырады. Ғылыми дәрежесі және (немесе) академиялық дәрежесі және ғылыми аккредитациясы болған кезде қызметкердің ғылыми мамандану саласына немесе ғылыми-зерттеу бөлімшесінің мамандануына қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларына сараптамалық баға береді. Зерттеу бөлімшесінің мамандану саласына қатысты нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар енгізеді.
Оқулықтар, оқу құралдары, монографиялар, басқа да оқу және ғылыми әдебиеттер дайындауға қатысады.
Ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық конференцияларды, семинарларды, дөңгелек үстелдерді және ғылыми-зерттеу бөлімшесінің, білім беру ұйымының басқа да шараларын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады.
Ол ғылыми қызметкерлерге ғылыми-зерттеу жұмысы мен кәсіби дағдыларды игеруге әдістемелік көмек көрсетеді.
Зерттеу бөлімі мен білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруға, қолдауға және дамытуға қатысады. Зерттеу бөлімінің басқа білім беру ұйымдарының, ғылыми ұйымдардың ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер органдарының және басқа да құқық қорғау органдарының практикалық бөлімдерімен өзара әрекеттесуі бойынша жұмысына қатысады.
Берілген өкілеттік аясында ғылыми-зерттеу бөлімшесінің мемлекеттік меншігін сақтау, оны тиімді және ұтымды пайдалану шараларын қабылдайды. Зерттеу бөлімшесінің қызметіне инновацияны енгізуге ықпал етеді.
Жұмыс уақыты, еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Құпиялық режимін, қызметтік тәртіпті және заңдылықты сақтайды. Зерттеу бөлімінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарға қатысады.
Зерттеу бөлімшесінің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.

Оқытушы-әдіскер (C-SVU-12) (кәсіби даярлық факультеті – 1 бірлік, пробация қызметі мамандарын даярлау орталығы – 1 бірлік, психолог мамандарын даярлау және әлеуметтік зерттеулер жүргізу орталығы – 1 бірлік, экстремистік идеологияға қарсы іс-қимыл бойынша ҚАЖ мамандарын даярлау орталығы – 1 бірлік.).

Ғылыми қызметкер (C -SVU-10) (ғылыми-зерттеу орталығы – 3 бірлік.)
Талап: жоғары білім.
Оқытушы-әдіскердің лауазымдық міндеттері: тиісті бөлімде оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізеді. Тиісті бөлімшенің даму стратегиясын әзірлеуге және іске асыруға қатысады.
Оқу жылындағы жеке жұмыс жоспарын және оның орындалуы туралы есеп жасайды. Тиісті бөлімнің бағдарламаларын, жоспарларын, оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік құжаттарын әзірлейді және жүзеге асырады.
Тиісті бөлімнің ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-әдістемелік конференцияларын, семинарларын, дөңгелек үстелдерін және басқа да оқу және ғылыми шараларын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады.
Тиісті бөлімшенің кәсіби бөлімінде оқытушыларға қажетті көмек көрсетеді.
Берілген өкілеттіктер аясында білім алушылармен тәрбие жұмыстарын, оның ішінде кураторлық жұмыстарды жүргізеді.
Тиісті бөлімнің, білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруға, қолдауға және дамытуға қатысады. Тиісті бөлімнің басқа білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер органдарының және басқа да құқық қорғау органдарының практикалық бөлімдерімен өзара әрекеттесуі бойынша жұмысына қатысады.
Берілген өкілеттіктер шегінде тиісті меншіктегі мемлекеттік меншікті сақтау, оны тиімді және ұтымды пайдалану шараларын қабылдайды. Тиісті бөлімшенің қызметіне инновацияны енгізуге ықпал етеді.
Кәсіптік бағдар беретін білім беру ұйымына қатысады.
Жұмыс уақыты, еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Құпиялық режимін, қызметтік тәртіпті және заңдылықты сақтайды. Тиісті бөлімшеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарға қатысады. Тиісті бөлімшенің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
Ғылыми қызметкердің лауазымдық міндеттері: Ішкі істер органдарының, білім беру ұйымдарының, ғылыми бөлімшелердің жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізеді.
Зерттеу бөлімі мен білім беру ұйымының даму стратегиясын жасауға және іске асыруға қатысады.
Зерттеу бөлімшесінің бір жылға арналған жұмыс жоспарын дайындауға қатысады, ғылыми-зерттеу бөлімшесінің қызметі туралы есептерді, сондай-ақ ғылыми-зерттеу бөлімшесінің басқа ұйымдық және есептік құжаттарын ұсынады.
Аға және аға ғылыми қызметкерлердің жетекшілігімен ғылыми-зерттеу бөлімшесінің мамандануы бойынша ережелер жасау қызметін жүзеге асырады. Зерттеу бөлімшесінің мамандану саласына қатысты нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар енгізеді.
Ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық конференцияларды, семинарларды, дөңгелек үстелдерді және ғылыми-зерттеу бөлімшесінің, білім беру ұйымының басқа да шараларын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады.
Зерттеу бөлімі мен білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруға, қолдауға және дамытуға қатысады. Зерттеу бөлімінің басқа білім беру ұйымдарының, ғылыми ұйымдардың ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер органдарының және басқа да құқық қорғау органдарының практикалық бөлімдерімен өзара әрекеттесуі бойынша жұмысына қатысады.
Берілген өкілеттік аясында ғылыми-зерттеу бөлімшесінің мемлекеттік меншігін сақтау, оны тиімді және ұтымды пайдалану шараларын қабылдайды. Зерттеу бөлімшесінің қызметіне инновацияны енгізуге ықпал етеді.
Жұмыс уақыты, еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Құпиялық режимін, қызметтік тәртіпті және заңдылықты сақтайды. Зерттеу бөлімінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарға қатысады.
Зерттеу бөлімшесінің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.

Психолог мамандарын даярлау және әлеуметтік зерттеулер жүргізу орталығының аға инспектор-полиграфологі (C-SVU-12) – 1 бірлік.
Талап: жоғары білім.
құқық қорғау органдарында немесе арнайы мемлекеттік органдарында немесе әскери қызметте жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
мемлекеттік қызметте немесе ғылыми немесе педагогикалық қызметте немесе осы санаттардағы белгілі бір лауазымның функционалды бағыттарына сәйкес келетін салаларда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес.

Кадр саясаты бөлімінің идеологиялық жұмыс бөлімшесінің инспекторы, әрі клуб бастығы (C-SVU-13) – 1 бірлік.
Талап: жоғары білім.
Оқу-саптық бөліністің взвод командирі (C-SVU-14) — 3 бірлік.
Талап: жоғары білім.
мемлекеттік қызметте немесе ғылыми немесе педагогикалық қызметте немесе осы санаттардағы белгілі бір лауазымның функционалды бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде бір жыл жұмыс өтілі.

Оқу-саптық бөліністің курс старшинасы (C-SV-12) — 1 бірлік.
Оқу-дала лагерінің кіші күзет инспекторы (C-SV-13) — 1 бірлік.
Талап: орта білім.

Оқу-дала лагерінің практикалық жүргізу және өндіріс оқу жүргізу инструкторы (C-SV-13) – 2 бірлік.
Талап: орта білім, жүргізуші куәлігінің болуы.

Кезекші бөлімшенің кезекші көмекшісі (C-SV-12) – 1 бірлік.
Талап: орта білім.

 Азаматтық қызметкерлер лауазымы
Ғылыми-зерттеу және редакциялық баспа жұмысын ұйымдастыру бөлімінің түзетушісі — 1 бірлік.
Талап: орта кәсіптік білім қызмет саласында кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі, редакторлық және баспа жұмысының негіздерін білу; қолжазбаларды өндіріске, грамматикаға және стилистикаға жеткізуге дайындау тәртібі; тексеру ережелері.

Типография баспашысы 1 бірлік.
Талап: орта техникалық және кәсіптік білім, басып шығарудағы тәжірибесі; Adobe Photoshop, CorelDRAW және басқа бағдарламаларды білу, баспа материалдарын білу, станоктар мен баспа технологияларын білу (дайын өнімді дайындау, өңдеу және бақылау).

Типография инженері 1 бірлік.
Талап: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және жұмыс өтіліне талап қойылмайды немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білімі және I санатты техник лауазымында кемінде 3 жыл жұмыс өтілі болуы тиіс.

Кітапхана кітапханашысы – 1 бірлік.
Талап: «қызмет көрсету», «гуманитарлық ғылымдар» немесе «білім» мамандықтарының топтары бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, жұмыс өтіліне талап қойылмайды; немесе «өнер және мәдениет» немесе «іс жүргізу және мұрағаттану» мамандықтарының топтары бойынша кітапханалық жұмыс өтіліне талап қойылмайды.
 
Қаржылық қамтамасыз ету тобының бухгалтері – 1 бірлік.
Талап: жоғары немесе орта-арнайы кәсіптік (экономикалық) білім, мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 2 жыл.
 
Техникалық бөлімшенің жүргізушісі (азаматтық қызметші) — 1 бірлік.
Талап: жоғары, орта, арнаулы орта білім, мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 2 жыл.

Асхананың аспазшысы – 1 бірлік.
Талап: кәсіптік білім, жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем емес.

Медициналық бөлімнің санитары — 1 бірлік.
Талап: орта, орта кәсіптік білім.
 
ІІО-ға қызметке үміткерлерге қойылатын талаптар: жасы 35 жастан аспаған, саптық қызметке жарамдылығы, ер адамдардың бойы — 170 см кем емес (мүмкіндігінше Қарулы Күштерде қызмет ету (ерлер үшін), қыздарға бойы — 160 см кем емес.
ІІО-ға қабылдау конкурсына қатысуға ниет білдірген азаматтар ҚР заңнамасының негіздерін білуге тестілеуден, сондай-ақ ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінде (МҚІА) нақты лауазымның көрсетілген санаты бойынша жеке қасиеттерін бағалаудан алдын ала тұрғылықты жері бойынша ХҚКО-ға өтініш бере отырып өтуі қажет.

Академияның кадр саясаты бөліміне мынадай құжаттарды ұсыну қажет: өтініш, сауалнама, өз қолымен және басылған түрде жазылған толық толтырылған Өмірбаян (жоғарыда көрсетілген құжаттардың үлгілері Академия сайтында орналастырылған); білімі туралы құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері; еңбек кітапшасының және әскери билеттің нотариалды куәландырылған көшірмелері (болған жағдайда); жеке куәлігінің көшірмесі; соңғы жұмыс (оқу) орнынан немесе кандидат әскери қызмет өткерген әскери бөлімнен мінездеме; әскери қызмет өткеретін әскери бөлімнен; Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің есептері бойынша адамның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама; Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге тестілеуден өткені туралы сертификат (МҚІА); 3х4 көлеміндегі төрт фотосурет.
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (конкурс өткізілетін жерге келу және қайту, тұратын жерді жалдау, байланыс қызметінің барлық түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары есебінен жүргізеді.


Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы
Қостанай академиясы
бос лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды
110005, Қостанай қ., Абай даңғ., 11, анықтама үшін телефон
8-(7142) 262-093 (170, 133),
электрондық пошта: akadem.ok@mail.ru

Конкурсқа қатысуға және ІІО-ға қызметке орналасуға ниет білдірген азаматтар үшін құжаттарды қабылдау мерзімі хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 күн ішінде.
Қосымша ақпаратты Академияның ресми интернет – ресурсынан алуға болады.
ІІО және басқа да құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, сондай-ақ азаматтық қызметшілер ретінде еңбек шарты бойынша жұмыс істегісі келетін азаматтарға Академияның кадр саясаты бөліміне жүгіну қажет.

Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы
Қостанай академиясы
бос лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды

Конкурсқа қатысып, ІІО қызметіне қабылданғысы келетін азаматтар үшін құжаттарды қабылдау мерзімі 2020 жылдың 18 наурызынан 31 наурызына дейін.  Ішкі істер органдарының және басқа да құқық қорғау органдарының қазіргі қызметкерлері, сондай-ақ еңбек шарты бойынша азаматтық қызметші болып жұмыс істегісі келетін азаматтар Академияның кадр саясаты бөлімімен байланысуы керек.

110005, Қостанай қаласы Абай даңғылы, 11,
анықтама үшін телефон 8 (7142) 262-093 (170, 133)
электронды пошта: akadem.ok@mail.ru
Профессорлық-оқытушылық құрам

Бастықтың орынбасары (C-SVU-7) ІІО әкімшілік құқық кафедрасы –  1 бірлік., қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасы – 1 бірлік.).
талаптар: жоғары білім.
Құқық қорғау органдарында немесе арнайы мемлекеттік органдарында немесе әскери қызметте жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес, сондай-ақ білім ұйымдарында бір жылдан кем емес;
Ғылыми немесе педагогикалық қызметте жұмыс өтілі екі жылдан кем емес.
Лауазымдық міндеттер: кафедра бастығымен бірге тікелей басқаруды жүзеге асырады. Кафедраның даму стратегиясын жасауға және іске асыруға қатысады. Кафедраны ұйымдастырылған, үйлестірілген және басқарылатын бағытта (бағыттар бойынша) басқарады. Жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедраның бағдарламаларын, жоспарларын, оқу-әдістемелік, ғылыми және әдістемелік құжаттарын әзірлеуді және іске асыруды қамтамасыз етеді. Оқу сабақтарының барлық түрлерін жүргізеді, курстық жұмыстар мен диссертацияларды (жобаларды), ғылыми-зерттеу жұмыстары мен магистранттар мен PhD докторанттардың диссертацияларын басқарады.  Кафедра қызметкерлері өткізетін оқу сабақтарының сапасын бақылауды жүзеге асырады.
Берілген өкілеттіктер аясында кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады. Ғылыми зерттеулер жүргізеді. Кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына, ғылыми үйірмелер мен секцияларға жетекшілік етеді. Берілген өкілеттік аясында ол кафедра қызметкерлері мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жариялауға ықпал етеді.
Кафедра бастығымен бірге ғылыми-педагогикалық, ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-әдістемелік конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер және кафедраның басқа да іс-шараларын ұйымдастырады және өткізеді.Өз құзыреті шегінде кафедрада тәрбие жұмысын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді.
Кафедраға бекітілген білім алушылардың практикасының барлық түрлерін ұйымдастырады және қадағалайды. Кафедра пәндері бойынша білім алушылардың білімін бақылаудың барлық түрлерін қамтамасыз етеді. Кафедра бастығымен бірге кафедраның, факультеттің, білім беру ұйымдарының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыру, қолдау және дамытуды қамтамасыз етеді. Бұл кафедраның басқа білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер органдарының практикалық бөлімдерімен және басқа да құқық қорғау органдарымен өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді. Кафедра басшысымен бірге кафедрада мемлекеттік меншіктің сақталуын, оны тиімді және ұтымды пайдалануды қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттік шегінде кафедраны тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз ету, бөлініс қызметіне инновацияларды енгізу бойынша шаралар қабылдайды.Кафедра басшысымен бірге ол кафедраны білікті кадрлармен қамтамасыз ету және кафедра қызметкерлерін үнемі оқыту бойынша шаралар қабылдайды. Білім беру ұйымының кәсіптік бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады. Кафедра басшысымен бірге қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын, жұмыс уақыты мен тынығуды, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауды қамтамасыз етеді. Құпиялылық режимін және оның бөліністе сақталуын, сонымен қатар қызметкерлердің қызметтік тәртіп пен заңдылықты сақтауын қамтамасыз етеді. Кафедра бастығымен бірге бөліністе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жұмыстарын ұйымдастырады және жүргізеді.  Жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедраның сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Кафедраның қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.

Доцент (C-SVU-8) (жалпы заң кафедрасы – 2 бірлік.).
Талаптар: жоғары білім.
Құқық қорғау органдарында немесе арнайы мемлекеттік органдарында немесе әскери қызметте жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, сондай-ақ білім ұйымдарында бір жылдан кем емес;
Мелекеттік қызметте жұмыс өтілі үш жылдан кем емес;
Осы санаттардағы белгілі бір лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс өтілі үш жылдан кем емес;
Ғылыми немесе педагогикалық қызметте жұмыс өтілі екі жылдан кем емес.
Лауазымдық міндеттер: Жетекшілік ететін пәндер бойынша оқу, оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлауды, ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асырады. Кафедраның даму стратегиясын жасауға және іске асыруға қатысады.Оқу жылындағы жеке жұмыс жоспарын және оның орындалуы туралы есеп жасайды. Кафедраның бекітілген пәндер бойынша бағдарламаларын, жоспарларын, оқу-әдістемелік, ғылыми және әдістемелік құжаттарын әзірлеуге және іске асыруға қатысады. Оқу сабақтарының барлық түрлерін жүргізеді, курстық жұмыстар мен диссертацияларды (жобаларды), ғылыми-зерттеу жұмыстары мен магистранттар мен PhD докторанттардың диссертацияларын басқарады.  Дайындық жұмыстарын үйлестіреді және кафедраға жүктелген пәндер бойынша оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдарды дайындауға қатысады.
Берілген өкілеттіктер аясында кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады. Ғылыми зерттеулер жүргізеді. Кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына, ғылыми үйірмелер мен секцияларға жетекшілік етеді. Берілген өкілеттік аясында ол кафедра қызметкерлері мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жариялауға ықпал етеді.
Кафедра бастығымен бірге ғылыми-педагогикалық, ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-әдістемелік конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер және кафедраның басқа да іс-шараларын ұйымдастырады және өткізеді.  Өз құзыреті шегінде кафедрада тәрбие жұмысын ұйымдастырады, сондай-ақ кураторлық жұмысты жүзеге асырады.    Кафедраға бекітілген білім алушылардың практикасының барлық түрлерін ұйымдастырады және қадағалайды. Кафедра пәндері бойынша білім алушылардың білімін бақылаудың барлық түрлерін қамтамасыз етеді.    Кафедраның, факультеттің, білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруға, қолдауға және дамытуға қатысады. Бөліністің басқа білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер департаментінің және басқа да ішкі істер органдарының практикалық бөлімшелерімен өзара әрекетін үйлестіреді және қатысады. Кафедра басшысымен бірге кафедрада мемлекеттік меншіктің сақталуын, оны тиімді және ұтымды пайдалануды қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттік шегінде кафедраны тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз ету, бөлініс қызметіне инновацияларды енгізу бойынша шаралар қабылдайды.  Кафедра басшысымен бірге ол кафедраны білікті кадрлармен қамтамасыз ету және кафедра қызметкерлерін үнемі оқыту бойынша шаралар қабылдайды. Білім беру ұйымының кәсіптік бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады. Кафедра басшысымен бірге қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын, жұмыс уақыты мен тынығуды, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауды қамтамасыз етеді. Құпиялылық режимін және оның бөліністе сақталуын, сонымен қатар қызметкерлердің қызметтік тәртіп пен заңдылықты сақтауын қамтамасыз етеді. Кафедра бастығымен бірге бөліністе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жұмыстарын ұйымдастырады және жүргізеді.    Жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедраның сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Кафедраның қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.

Оқытушы (C-SVU-12) (жедел-іздестіру қызметі кафедрасы – 1 бірлік., ІІО әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасы – 1 бірлік.).
Талап: жоғары білім.
Лауазымдық міндеттер: оқу сабақтарының барлық түрлері бойынша оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізеді. Кафедраның даму стратегиясын жүзеге асыруға қатысады.     Оқу жылындағы жеке жұмыс жоспарын және оның орындалуы туралы есеп жасайды. Профессорлардың, доценттердің, аға оқытушылардың жетекшілігімен кафедрада оқу сабақтарының түрлері бойынша бағдарламалар, жоспарлар, оқу-әдістемелік, ғылыми және әдістемелік құжаттар жасалып, жүзеге асырылады.
Ол дәрістерді қоспағанда, барлық сабақтарды өткізеді. Курстық жұмыстарға жетекшілік етеді. Профессорлардың, доценттердің, кафедраның аға оқытушыларының жетекшілігімен оқу пәні бойынша оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар дайындайды.
Берілген өкілеттіктер аясында кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады. Ғылыми зерттеулер жүргізеді. Кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына, ғылыми үйірмелер мен секцияларға жетекшілік етеді. Берілген өкілеттік аясында ол кафедра қызметкерлері мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жариялауға ықпал етеді.
Кафедра бастығымен бірге ғылыми-педагогикалық, ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-әдістемелік конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер және кафедраның басқа да іс-шараларын ұйымдастырады және өткізеді.      Өз құзыреті шегінде кафедрада тәрбие жұмысын ұйымдастырады, сондай-ақ кураторлық жұмысты жүзеге асырады.    Кафедраға бекітілген білім алушылардың практикасының барлық түрлерін ұйымдастырады және қадағалайды. Кафедра пәндері бойынша білім алушылардың білімін бақылаудың барлық түрлерін қамтамасыз етеді.    Кафедраның, факультеттің, білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруға, қолдауға және дамытуға қатысады. Бөліністің басқа білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер департаментінің және басқа да ішкі істер органдарының практикалық бөлімшелерімен өзара әрекетін үйлестіреді және қатысады.    Берілген өкілеттік шегінде кафедраны тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз ету, бөлініс қызметіне инновацияларды енгізу бойынша шаралар қабылдайды.   Кәсіптік бағдар беретін білім беру ұйымына қатысады. Жұмыс уақыты, еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Құпиялық режимін, қызметтік тәртіпті және заңдылықты сақтайды. Бөліністегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарға қатысады.

Кабинет бастығы (C-SVU-15) (дене шынықтыру даярлығы кафедрасы – 1 бірлік.).
Талап: жоғары білім.

Тир бастығы (C-SVU-15) (арнайы-тактикалық даярлық кафедрасы — 1 бірлік.).
Талап: жоғары білім.

Әкімшілік-басқару персоналы:
Факультет бастығы (кәсіби даярлық факультеті – 1 бірлік., жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультеті – 1 бірлік.).
Талап: жоғары білім.
Құқық қорғау қызметінде  жұмыс өтілі төрт жылдан, оның ішінде C-SVU-6 санаттарындағы лауазымдарда бір жылдан кем емес; белгілі бір лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес немесе белгілі бір құрылымдық бөлімшенің штаттық құрамымен қарастырылған келесі бағынысты санаттан төмен емес лауазымдарда; арнайы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте төрт жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі, оның ішінде білім беру ұйымдарында басшы лауазымдарда бір жылдан кем емес;
Ғылыми немесе педагогикалық қызметте жұмыс өтілі төрт жылдан кем емес.
Лауазымдық міндеттер: факультетпен тікелей басқаруды қамтамасыз етеді. Факультеттің даму стратегиясын әзірлеуді және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Факультеттің және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыруды, үйлестіруді және бақылауды жүзеге асырады. Өзара факультет бастығының орынбасары (орынбасарлары) арасында міндеттерді бөледі.Факультеттің және оның құрылымдық бөлімшелерінің ағымдағы және болашақ жоспарлауын ұйымдастырады. Берілген өкілеттіктер шегінде профессорлық-оқытушылық құрамның және оның құрылымдық бөлімшелерінің бағдарламаларын, жоспарларын және басқа да құжаттарының дайындалуын және орындалуын қамтамасыз етеді. Факультеттің және оның құрылымдық бөлімшелерінің сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Факультеттің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.      Факультеттегі оқу, тәрбие және ғылыми жұмыстарға жетекшілік етеді. Оқу және кәсіби бағдарламаларды, оқу жоспарларын, оқу бағдарламаларын құру және практикалық іске асыру бойынша жұмыстарға жетекшілік етеді. Оқу процесін ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастырады.      Оқу процесін, оқу практикумдары мен кәсіби практиканы ұйымдастыруды бақылайды және реттейді.    Ол білім алушылардың өзіндік жұмысына, оның ішінде оқытушының жетекшілігімен білім алушының өзіндік жұмысына және білім алушылардың жеке оқу жоспарларының орындалуына бақылауды ұйымдастырады. Бұл түлектерді қорытынды аттестаттау үшін факультеттің мемлекеттік аттестаттау комиссиясының, сонымен қатар қабылдау комиссиясының, факультеттің құрамына кіреді. Факультет түлектерімен байланысты ұйымдастырады; факультетті бітірген мамандарды даярлау сапасын зерттейді.  Факультет түлектерінің жұмысқа орналасуын бақылайды.         Оқытудың жаңа технологияларын енгізуді және оқушылардың білімін бақылауды қамтамасыз етеді. Факультеттегі мемлекеттік меншіктің сақталуын, оны тиімді және ұтымды пайдалануды қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттіктер аясында факультетті және оның құрылымдық бөлімшелерін тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз ету және факультет қызметіне инновацияларды енгізу бойынша шаралар қабылдайды.
Берілген өкілеттіктер аясында факультет лауазымдарына білікті кадрларды іріктеу және қызметкерлердің біліктілігін үнемі көтеру бойынша шаралар қабылдайды. Білім беру ұйымдарының кәсіптік бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыруды және өткізуді қамтамасыз етеді. Факультет қызметкерлері салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді уақытылы, толық және объективті декларациялауын қамтамасыз етеді.
Факультетте және оның құрылымдық бөлімшелерінде қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын, жұмыс уақыты мен тынығуды, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауды қамтамасыз етеді. Ол құпиялылық режимін және факультетте сақталуын, сонымен қатар факультет қызметкерлерінің қызметтік тәртіп пен құқық нормаларын сақтауын қамтамасыз етеді. Факультетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарды ұйымдастырады және өткізеді.

Оқытудың ақпараттық техникалық құралдары бөлімінің бастығы (C-SVU-6) – 1 бірлік.
Талап: жоғары білім.
құқық қорғау органдарында немесе арнайы мемлекеттік органдарында немесе әскери қызметте жұмыс өтілі екі жылдан кем емес;
мемлекеттік қызметте жұмыс өтілі екі жылдан кем емес;
белгілі бір лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес немесе белгілі бір құрылымдық бөлімшенің штаттық құрамымен қарастырылған келесі бағынысты санаттан төмен емес лауазымдарда; Ғылыми немесе педагогикалық қызметте жұмыс өтілі екі жылдан кем емес.

Лауазымдық міндеттер: бөлімге тікелей басшылықты қамтамасыз етеді (орталық, лаборатория). Бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) даму стратегиясын әзірлеуді және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) қызметін ұйымдастыруды, үйлестіруді және бақылауды жүзеге асырады. Бөлім (орталық, лаборатория) қызметкерлері арасында міндеттерді бөледі.
Бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) қызметін жоспарлауды ұйымдастырады. Берілген өкілеттіктер шегінде бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) бағдарламаларын, жоспарларын және басқа да құжаттарының дайындалуын және орындалуын қамтамасыз етеді. Бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
Берілген өкілеттіктер шегінде оның құрамына бөлім (орталық, лаборатория) кіретін білім беру ұйымының немесе институттың халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыру, қолдау және дамытуды қамтамасыз етеді. Оның құрамына бөлім (орталық, лаборатория) кіретін білім беру ұйымы немесе институт, басқа білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер органдарының және басқа да құқық қорғау органдарының практикалық бөлімдерімен өзара әрекеттесуі қамтамасыз етіледі. Бөлімде (орталықта, лаборатория) мемлекеттік меншіктің сақталуын, оны тиімді және ұтымды пайдалануды қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттіктер аясында бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) тиісті материалдық-техникалық қамтамасыз етілуін қамтамасыз ету, бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) қызметіне инновацияларды енгізу бойынша шаралар қабылдайды.
Берілген өкілеттіктер аясында бөлімнің (орталықтың, лабораторияның) лауазымдарын білікті кадрлармен іріктеу, бөлім (орталық, лаборатория) қызметкерлерін үнемі оқытуды жүзеге асыру бойынша шаралар қабылдайды. Бөлім (орталық, лаборатория) қызметкерлерінің салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің уақытылы, толық және объективті декларациялауын қамтамасыз етеді.
Ол қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын, жұмыс уақыты мен тынығуды, бөлімде (орталықта, лабораторияда) еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелерін сақтауды қамтамасыз етеді. Құпиялылық режимін және оны бөлімде (орталықта, лабораторияда) сақтауды, сонымен қатар қызметкерлердің қызметтік тәртіп пен заңдылықты сақтауын қамтамасыз етеді. Бөлімде (орталықта, лабораторияда) сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты ұйымдастырады және жүргізеді.

(Пробация қызметі мамандарын даярлау орталығы – 1 бірлік., экстремистік идеологияға қарсы іс-қимыл бойынша ҚАЖ мамандарын даярлау орталығы — 1 бірлік.) аға оқытушы-әдіскер (C-SVU-9).

Аға ғылыми-қызметкер (C-SVU-9) (ғылыми-зерттеу орталығы – 2 бірлік.).
Талап: жоғары білім.
құқық қорғау органдарында немесе арнайы мемлекеттік органдарында немесе әскери қызметте жұмыс өтілі екі жылдан кем емес;
мемлекеттік қызметте жұмыс өтілі екі жылдан кем емес;
белгілі бір лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес немесе белгілі бір құрылымдық бөлімшенің штаттық құрамымен қарастырылған келесі бағынысты санаттан төмен емес лауазымдарда; Ғылыми немесе педагогикалық қызметте жұмыс өтілі екі жылдан кем емес.Аға оқытушы-әдіскердің міндеттері: тиісті бөліністе оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізеді. Тиісті бөлімшенің даму стратегиясын әзірлеуге және іске асыруға қатысады.
Оқу жылындағы жеке жұмыс жоспарын және оның орындалуы туралы есеп жасайды. Тиісті бөліністің бағдарламаларын, жоспарларын, оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік құжаттарын әзірлейді және жүзеге асырады.
Өз қызметі бағытында оқу материалдарын дайындауға қатысады.      Тиісті бөліністің ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-әдістемелік конференцияларын, семинарларын, дөңгелек үстелдерін және басқа да оқу және ғылыми шараларын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады.Тиісті бөлімшенің кәсіби бөлімінде шебер оқытушыларға қажетті көмек көрсетеді. Берілген өкілеттіктер аясында білім алушылармен тәрбие жұмыстарын, оның ішінде кураторлық жұмыстарды жүргізеді.Тиісті бөліністің, білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруға, қолдауға және дамытуға қатысады. Тиісті бөліністің басқа білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер органдарының және басқа да құқық қорғау органдарының практикалық бөліністерімен өзара әрекеттесуі бойынша жұмысына қатысады. Берілген өкілеттіктер шегінде тиісті меншіктегі мемлекеттік меншікті сақтау, оны тиімді және ұтымды пайдалану шараларын қабылдайды. Тиісті бөлімшенің қызметіне инновацияны енгізуге ықпал етеді.Кәсіптік бағдар беретін білім беру ұйымына қатысады.
Жұмыс уақыты, еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Құпиялық режимін, қызметтік тәртіпті және заңдылықты сақтайды. Тиісті бөлімшеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарға қатысады. Тиісті бөлімшенің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
Аға ғылыми қызметкердің лауазымдық міндеттері: Ішкі істер министрлігінің, білім беру ұйымдарының, ғылыми-зерттеу бөлімінің жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады. Стратегиялық, іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізеді.  Зерттеу бөлімі мен білім беру ұйымының даму стратегиясын жасауға және іске асыруға қатысады. Зерттеу бөлімшесінің бір жылға арналған жұмыс жоспарын дайындауға қатысады, ғылыми-зерттеу бөлімшесінің қызметі туралы есептерді, сондай-ақ ғылыми-зерттеу бөлімшесінің басқа ұйымдық және есептік құжаттарын ұсынады. Ғылыми-зерттеу бөлімшесінің мамандануы бойынша стандартты жұмыстарды жүзеге асырады. Ғылыми дәрежесі және (немесе) академиялық дәрежесі және ғылыми аккредитациясы болған кезде қызметкердің ғылыми мамандану саласына немесе ғылыми-зерттеу бөлімшесінің мамандануына қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларына сараптамалық баға береді. Зерттеу бөлімшесінің мамандану саласына қатысты нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар енгізеді.Оқулықтар, оқу құралдары, монографиялар, басқа да оқу және ғылыми әдебиеттер дайындауға қатысады.      Ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық конференцияларды, семинарларды, дөңгелек үстелдерді және ғылыми-зерттеу бөлімшесінің, білім беру ұйымының басқа да шараларын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады. Ол ғылыми қызметкерлерге ғылыми-зерттеу жұмысы мен кәсіби дағдыларды игеруге әдістемелік көмек көрсетеді.       Зерттеу бөлімі мен білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруға, қолдауға және дамытуға қатысады. Зерттеу бөлімінің басқа білім беру ұйымдарының, ғылыми ұйымдардың ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер органдарының және басқа да құқық қорғау органдарының практикалық бөлімдерімен өзара әрекеттесуі бойынша жұмысына қатысады.
Берілген өкілеттік аясында ғылыми-зерттеу бөлімшесінің мемлекеттік меншігін сақтау, оны тиімді және ұтымды пайдалану шараларын қабылдайды. Зерттеу бөлімшесінің қызметіне инновацияны енгізуге ықпал етеді.
Жұмыс уақыты, еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Құпиялық режимін, қызметтік тәртіпті және заңдылықты сақтайды. Зерттеу бөлімінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарға қатысады.
Зерттеу бөлімшесінің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді. 

Оқытушы-әдіскер (C-SVU-12) (пробация қызметі мамандарын даярлау орталығы – 1 бірлік., Психолог мамандарын даярлау және әлеуметтік зерттеулер жүргізу орталығы – 1 бірлік.).

Ғылыми қызметкер (C -SVU-10) (ғылыми-зерттеу орталығы – 3 бірлік.)
Талап: жоғары білім.
Оқытушы-әдіскердің лауазымдық міндеттері: тиісті бөлімде оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізеді. Тиісті бөлімшенің даму стратегиясын әзірлеуге және іске асыруға қатысады.
Оқу жылындағы жеке жұмыс жоспарын және оның орындалуы туралы есеп жасайды. Тиісті бөлімнің бағдарламаларын, жоспарларын, оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік құжаттарын әзірлейді және жүзеге асырады. Тиісті бөлімнің ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-әдістемелік конференцияларын, семинарларын, дөңгелек үстелдерін және басқа да оқу және ғылыми шараларын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады.Тиісті бөлімшенің кәсіби бөлімінде шебер оқытушыларға қажетті көмек көрсетеді.      Берілген өкілеттіктер аясында білім алушылармен тәрбие жұмыстарын, оның ішінде кураторлық жұмыстарды жүргізеді.  Тиісті бөлімнің, білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруға, қолдауға және дамытуға қатысады. Тиісті бөлімнің басқа білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер органдарының және басқа да құқық қорғау органдарының практикалық бөлімдерімен өзара әрекеттесуі бойынша жұмысына қатысады. Берілген өкілеттіктер шегінде тиісті меншіктегі мемлекеттік меншікті сақтау, оны тиімді және ұтымды пайдалану шараларын қабылдайды. Тиісті бөлімшенің қызметіне инновацияны енгізуге ықпал етеді. Кәсіптік бағдар беретін білім беру ұйымына қатысады.
Жұмыс уақыты, еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Құпиялық режимін, қызметтік тәртіпті және заңдылықты сақтайды. Тиісті бөлімшеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарға қатысады. Тиісті бөлімшенің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
 Ғылыми қызметкердің лауазымдық міндеттері: Ішкі істер органдарының, білім беру ұйымдарының, ғылыми бөлімшелердің жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізеді.  Зерттеу бөлімі мен білім беру ұйымының даму стратегиясын жасауға және іске асыруға қатысады.Зерттеу бөлімшесінің бір жылға арналған жұмыс жоспарын дайындауға қатысады, ғылыми-зерттеу бөлімшесінің қызметі туралы есептерді, сондай-ақ ғылыми-зерттеу бөлімшесінің басқа ұйымдық және есептік құжаттарын ұсынады.
Аға және аға ғылыми қызметкерлердің жетекшілігімен ғылыми-зерттеу бөлімшесінің мамандануы бойынша ережелер жасау қызметін жүзеге асырады. Зерттеу бөлімшесінің мамандану саласына қатысты нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар енгізеді. Ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық конференцияларды, семинарларды, дөңгелек үстелдерді және ғылыми-зерттеу бөлімшесінің, білім беру ұйымының басқа да шараларын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады.Зерттеу бөлімі мен білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруға, қолдауға және дамытуға қатысады. Зерттеу бөлімінің басқа білім беру ұйымдарының, ғылыми ұйымдардың ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ішкі істер органдарының және басқа да құқық қорғау органдарының практикалық бөлімдерімен өзара әрекеттесуі бойынша жұмысына қатысады. Берілген өкілеттік аясында ғылыми-зерттеу бөлімшесінің мемлекеттік меншігін сақтау, оны тиімді және ұтымды пайдалану шараларын қабылдайды. Зерттеу бөлімшесінің қызметіне инновацияны енгізуге ықпал етеді. Жұмыс уақыты, еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Құпиялық режимін, қызметтік тәртіпті және заңдылықты сақтайды. Зерттеу бөлімінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарға қатысады.      Зерттеу бөлімшесінің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.

Аға  инспектор-полиграфолог (C-SVU-12) – 1 бірлік. Психолог мамандарын даярлау және әлеуметтік зерттеулер жүргізу орталығы.
Талап: жоғары білім.
құқық қорғау органдарында немесе арнайы мемлекеттік органдарында немесе әскери қызметте жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
мемлекеттік қызметте немесе ғылыми немесе педагогикалық қызметте немесе осы санаттардағы белгілі бір лауазымның функционалды бағыттарына сәйкес келетін салаларда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес.

Инспектор, әрі клуб бастығы (C-SVU-13) – 1 бірлік. Кадр саясаты бөлімінің идеологиялық жұмыс бөлімшесі
Талап: жоғары білім.

Оқу-саптық бөліністің взвод командирі (C-SVU-14) -5 бірлік.
Талап: жоғары білім.
мемлекеттік қызметте немесе ғылыми немесе педагогикалық қызметте немесе осы санаттардағы белгілі бір лауазымның функционалды бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде бір жыл жұмыс өтілі. 

Оқу-саптық бөліністің курс старшинасы (C-SV-12) -2 бірлік.

Оқу-дала лагерінің кіші күзет инспекторы (C-SV-13) — 1 бірлік.
Талап: орта білім.

Оқу-дала лагерінің практикалық жүргізу және өндіріс оқу жүргізу инструкторы (C-SV-13) – 2 бірлік.
Талап: орта білім, жүргізуші куәлігінің болуы.

Кезекші бөлімнің кезекші көмекшісі (C-SV-12) – 2 бірлік.

Кезекші бөлімнің бақылау-өткізу пунктінің бақылаушысы (C-SV-13) — 3 бірлік.
Талап: орта білім.

 Азаматтық қызметкерлер лауазымы

Кафедра лаборанты – 2 бірлік.
Талап: жоғары білім жұмыс тәжірибесіне немесе жалпы орта біліміне және кафедра бейініне сәйкес келетін жұмыс тәжірибесіне қойылмайтын.

Корректор (ғылыми-зерттеу және редакциялық баспа жұмысын ұйымдастыру бөлімі) — 1 бірлік.
Талап: орта кәсіптік білім қызмет саласында кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі, редакторлық және баспа жұмысының негіздерін білу; қолжазбаларды өндіріске, грамматикаға және стилистикаға жеткізуге дайындау тәртібі; тексеру ережелері.

Типография баспашысы (1 бірлік).Типография баспашысы (1 бірлік.)

Талап: орта техникалық және кәсіптік білім, басып шығарудағы тәжірибесі; Adobe Photoshop, CorelDRAW және басқа бағдарламаларды білу, баспа материалдарын білу, станоктар мен баспа технологияларын білу (дайын өнімді дайындау, өңдеу және бақылау).
типография инженері (1 ед.).

Типография инженері (1 ед.).

Талап: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және жұмыс өтіліне талап қойылмайды немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білімі және I санатты техник лауазымында кемінде 3 жыл жұмыс өтілі болуы тиіс.

Кітапханашы – 1 бірлік.

Талап: «қызмет көрсету», «гуманитарлық ғылымдар» немесе «білім» мамандықтарының топтары бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, жұмыс өтіліне талап қойылмайды; немесе «өнер және мәдениет» немесе «іс жүргізу және мұрағаттану» мамандықтарының топтары бойынша кітапханалық жұмыс өтіліне талап қойылмайды.

 Бухгалтер – 1 бірлік.
Талап: жоғары немесе орта-арнайы кәсіптік (экономикалық) білім, мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 2 жыл.
 
Жүргізуші (азаматтық қызметкер) — 1 бірлік.
Талап: жоғары, орта, арнаулы орта білім, мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 2 жыл.

Аспазшы – 1 бірлік.
Талап: кәсіптік білім, жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем емес.

Санитар — 1 бірлік.
Талап: орта, орта кәсіптік білім.

ІІО-ға қызметке үміткерлерге қойылатын талаптар: жасы 35 жастан аспаған, саптық қызметке жарамдылығы, ер адамдардың бойы — 170 см кем емес (мүмкіндігінше Қарулы Күштерде қызмет ету (ерлер үшін), қыздарға бойы — 160 см кем емес.
ІІО-ға қабылдау конкурсына қатысуға ниет білдірген азаматтар ҚР заңнамасының негіздерін білуге тестілеуден, сондай-ақ ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінде (МҚІА) нақты лауазымның көрсетілген санаты бойынша жеке қасиеттерін бағалаудан алдын ала тұрғылықты жері бойынша ХҚКО-ға өтініш бере отырып өтуі қажет.
Академияның кадр саясаты бөліміне мынадай құжаттарды ұсыну қажет: өтініш, сауалнама, өз қолымен және басылған түрде жазылған толық толтырылған Өмірбаян (жоғарыда көрсетілген құжаттардың үлгілері Академия сайтында орналастырылған); білімі туралы құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері; еңбек кітапшасының және әскери билеттің нотариалды куәландырылған көшірмелері (болған жағдайда); жеке куәлігінің көшірмесі; соңғы жұмыс (оқу) орнынан немесе кандидат әскери қызмет өткерген әскери бөлімнен мінездеме; әскери қызмет өткеретін әскери бөлімнен; Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің есептері бойынша адамның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама; Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге тестілеуден өткені туралы сертификат (МҚІА); 3х4 көлеміндегі төрт фотосурет.
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (конкурс өткізілетін жерге келу және қайту, тұратын жерді жалдау, байланыс қызметінің барлық түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары есебінен жүргізеді.